Every city, every block

Viimeisen kurssikerran yllätykseksi olikin sitten ilmestynyt lisätehtävä blogiin. Ei ehkä ihan toivottua, mutta aihe ja aineisto vaikuttaa mielenkiintoiselta, joten seuraavassa hieman lisää pohdintaa aiheesta.

Aiheena on New York Timesin tekemä interaktiivinen kartta, joka perustuu Yhdysvaltojen väestönlaskentadataan vuosilta 2005 – 2009. Karttaan on valittavana neljä eri pääteemaa, joiden alta löytyy erinäisiä valmiita karttaesityksiä. Teemat ovat: etninen tausta, tulot, asuminen ja perheet sekä koulutus. Tarkimmillaan kartalta pystyy lukemaan dataa korttelin kokoiselta alueelta. Nämä alueet perustuvat todennäisesti väestölaskenna alueelliseen jakoon. Harvaan asutuilla alueilla tai muuten vain vähäväkisellä alueella tietoa voi saada tarkimmillaan 25 ihmisestä. Tiedot ovat kuitenkin arvioita alueella tehdystä laskennasta.

Vahvuudet: Erilaiset karttaesitykset ja tulkinnat avoimesta tiedosta ja niiden lisääntyminen. Tiedon saannin helppous.

Heikkoudet: avoin tieto voi olla arkaluontoista. Esimerkiksi ihmisten jako etnisen taustan perusteella voi olla joidenkin mielestä syrjivää tai epämiellyttävää. Tässä New York Timesin kartassa ajallinen muutos ei hirveän selkeästi esillä – trendien muutos hankala huomata ja tämä voi aiheuttaa vääriä tulkintoja.

Mahdollisuudet: koska tieto on helposti saatavilla, sen hyödyntäminenkin on helpompaa ja vaivattomampaa. Tämä voi kannustaa tulkitsemaan tietoa sekä luomaan erilaisia esityksiä avoimesta tiedosta, joka jäisi muuten saatavuusongelmien takia tekemättä. -Ihmisten kiinnostuminen erilaisista aiheista. -Väärän tiedon kumoaminen jos faktat on helposti jostain saatavilla.

Uhkat: tiedon käyttö rikolliseen toimintaa. Liian tarkka tieto on uhka yksityisyyden suojalle. Alueiden leimaantuminen (toisaalta kyllähän alueet leimaantuvat joka tapauksessa, ei siihen tarvita avointa tietoa).

Mielestäni vapaampi tiedon saanti on hyvä asia. Täysin vapaata yksityiskohtaista tiedon saantia, jolloin yksityisyydensuoja katoaa, en kuitenkaan pidä kannatettavana. Tilastokeskuksen tieto on veronmaksajien rahoilla kerättyä tietoa ja mielestäni silloin tiedon pitäisi olla kansalaisten saatavilla. Esimerkiksi tuore tieto pääkaupunkiseudulta näitä kurssin tehtäviä tehdessä olisi ollut mielenkiintoista, mutta sitähän ei enää saada tilastokeskukselta. Tuskin niistä aikaisemmin saaduista, tuoreista tiedoista on ollut hirveästi haittaa yhteiskunnalle tai yksittäiselle kansalaiselle…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *