Kurssikerta 5

Kurssikerran aikana harjoiteltiin karttapohjan tuomista MapInfoon ja kuinka se sidotaan koordinaatistoon. Samalla kurssikerralla myös bufferoitiin, eli muodostettiin kartalle erilaisia alueita, joiden sisältä pystyttiin laskemaan tietoja. Tässä tekstissä olisi tarkoitus hieman pohtia omaa MapInfo osaamista sekä mitä oivalluksia ja ongelmia tähän ohjelmaan liittyy.

Kurssikerrat ovat avanneet kokonaiskuvaa paikkatieto- ohjelmasta, mitä sillä pystytään tekemään ja kuinka lisätä omaa dataa tulkittavaksi. On ollut kiva saada jotain konkreettista kosketusta paikkatieto- ohjelmaan, kun siitä on niin paljon puhuttu opintojen alkuvaiheessa.

MapInfo tuntuu varsin monimutkaiselta ja epäloogiselta ohjelmalta. Kurssikerroilla on opeteltu jatkuvasti uusia asioita vanhojen asioiden hienosti unohtuessa uusien oppien alle. Perustoiminnot alkavat olemaan hallussa, kuten esimerkiksi erilaisten karttaesitysten teko. Monimutkaisempien toimintojen suorittaminen vaatii vilkuilua ohjeista. Tehtäviä tehdessä on ollut kyllä idea, mitä pitäisi tehdä, mutta kuinka sen saa ohjelmalla suoritettua onkin tuottanut päänvaivaa. Tai sitten ohjelma vain jostain (varmasti käyttäjästä johtuvasta) syystä ei suostu yhteistyöhön ja tekemään sitä mitä haluaisi. Tässä on tietysti kyse täysin omasta osaamattomuudesta ja ohjelman todella pienestä käytön määrästä. Mitä enemmän ohjelmaa käyttää ja pääsee sinuiksi sen toimintaa, sen paremmin yhteistyö ohjelman kanssa sujuu. Mutta toivottavasti tämän kurssin jälkeen ei vielä odoteta, että MapInfo on täysin hallussa ja minkä tahansa esityksen tuottaminen on lasten leikkiä.

Jos jotain negatiivista niin jotain hyvääkin. Ohjelma on varmasti vielä paljon monipuolisempi mitä meille on tähän mennessä opetettu. Silti olemme saaneet kursseilla tehdä varsin monipuolisia karttaesityksiä ja muuta tiedon tuottamista. Vaikka matkalle on sattunut paljon turhautumista, aina on löytynyt keino kuinka haluttu toiminto lopulta menee oikein. Onnistumisen tunne siinä kohtaa on varsin mukava. Mutta koska kurssikertoja on sen verran harvoin ja muuten MapInfon käyttöä ei tule harjoiteltua, niin monimutkaisemmat toiminnot unohtuvat todella nopeasti.

Kuten todettu, erilaisten karttojen teko tuntuu helpolta. Eniten harjoitusta tarvitsisi monimutkaisten tuomitusten suorittamiseen, esimerkiksi tietokantojen yhdistäminen tuntuu nyt taas ajatuksena varsin haasteelliselta.

MapInfon rajoituksia on vaikea arvioida näin pienellä kokemuksella. Enemmänkin tässä vaiheessa rajoituksia analyyseille aiheuttaa käyttäjä eli minä. Käyttäjän pitää osata käyttää ohjelmaa, sekä varmistaa, että analysoitava data on ohjelmaan sopivaa ja että eri työvaiheissa data ei muutu tai häviä matkalla. Tietysti saatavilla oleva ja luotettava data aiheuttaa omat rajoituksensa ohjelman käyttöön.

Kurssikerran aiheena ollut puskurointi vaikuttaa todella monipuoliselta työkalulta. Kunhan dataa on olemassa, voidaan puskureilla rajata vaikka minkä muotoisia alueita ja laskea niiden sisälle jääviä tietoja tai vain visualisoida puskurointi kartalle. Hyvänä esimerkkinä juurikin tämän tehtävän lentomelualueet. Kaupallisella puolella kiinnostusta on paikkatieto- ohjelmiin on varmasti esimerkiksi kaupoilla jotka voivat laskea uuden kaupan alueen potentiaalisen asiakasmäärän ja tehdä rakentamispäätöksiä tämän preusteella.

Lopuksi vielä excel muotoinen taulukko tunnilla tehdyistä tehtävistä. Selasin hieman muiden opiskelijoiden blogeja (Luostari Taija, Aalto Minni ja Pietiläinen Sonja)  ja huomasin joitakin eroja vastauksien kesken. Tämä pisti hieman miettimään käyttäjän vaikutusta tulokseen. Kaikki ovat kuitenkin tehneet samoilla ohjeilla ja suurin piirtein samalla tietämyksellä tehtävät ja silti heittoa löytyy. Tulokset ovat tottakai melko tarkkoja ja todella hyvin suuntaa antavia, mutta aivan pilkun tarkasti niitä ei välttämättä kannata ottaa.

Lähteet:

Aalto, Minni (2014). Kurssikerta 5: bufferointia ja analyyseja. <https://blogs.helsinki.fi/mmaalto/2014/02/18/82/> Luettu 8.3.2014

Luostari, Taija (2014). Bufferointia ja ajatussolmuja <https://blogs.helsinki.fi/taluta/2014/02/25/bufferointia-ja-ajatussolmuja/> Luettu 8.3.2014

Pietiläinen, Sonja (2014). Kurssikerta 5, bufferointia ja konkretiaa. <https://blogs.helsinki.fi/sonjapie/2014/03/05/kurssikerta-5-bufferointia-ja-konkretiaa/>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *