Kurssikerta 7

Viimeistä viedään. Nyt oli tarkoitus näyttää kaikki se osaaminen, mitä koko kurssin aikana on oppinut.

Käytin valmiina olevaa euroopan karttaa, jonka päälle piti tehdä kahden teeman kartta. Tiedot löysin Euroopan tilastokeskuksesta, Eurostatista, josta sai teemoittain tiedot taulukkomuotoisena, jotka pystyi tuomaan exceliin pienellä muokkauksella. Tiedot sain kyllä tuotua MapInfoon ongelmitta, mutta tietojen yhdistäminen ei sitten toiminutkaan niin helposti kuin aikaisemmissa tehtävissä ja lopulta lisäsin tiedot käsin. Olisi tietysti ollut fiksua yrittää kunnolla uudestaan, mutta hermot meni ja ajan säästämiseksi näin. Pieni onnistumisen tunne, joka on tullut aikaisemmilla kerroilla, hävisi sen sileän tien. Aivan mahtavaa. Yritin myös saada MapInfoa toimimaan omalla koneellani, jotta voisin kotona testailla omassa rauhassa erinäisiä toimintoja, mutta eihän se koneelle asentunut. Verenpainehan siinä kohosi. Nyt pitäsi jollain tavalla vain saada kurssi päätökseen ja koota tämän jälkeen ajatukset ja yrittää uudestaan.

Päätin haudata epäonnistuneet kartat ja yrittää alusta asti uudestaan. Muutin myös karttojeni teemat, mutta lähde, Eurostat, pysyi samana. Pienellä muokkauksella excel- taulukot MapInfoon ja tietokantojen yhdistäminen kerrasta läpi. Ihmetystä tämä tietysti herätti, sillä olin varautunut tappelemaan MapInfon kanssa oikein kunnolla. No, kartat valmiiksi ja tulkintaan.

Ensimmäinen kartta kuvaa koropleettikartalla EU- maiden uusiutuvien energioiden käyttöä prosenteissa koko kulutuksesta ja pylväät maiden energian kulutusta muutettuna miljooniksi tonneiksi öljyä (kuva 1).

Kuva 1. Euroopan energian tuotto ja uusiutuvien energioiden tuotto (Eurostat 2012)

Kuva 1. Euroopan energian käyttö ja uusiutuvien energioiden käyttö (Eurostat 2012)

Kartan tarkoituksena oli visualisoida EU:n nykyistä energiatilannetta: kuinka paljon eri maat kuluttavat energiaa ja kuinka suuri osa siitä on uusiutuvaa. Huomionarvoisia seikkoja ovat Ruotsin korkea uusiutuvien energianlähteiden käyttö sekä paljon energiaa kuluttavien maiden, kuten Iso- Britannia ja Ranksa, vähäinen uusiutuvien energioiden käyttö. Vaikka Suomi tuottaisi kaiken energiansa uusiutuvilla energianlähteillä, olisi se silti mitättömän vähän koko Euroopan mittakaavassa. Puhumattakaan jos karttaan olisi otettu mukaan maailman väkirikkaimmat ja eniten energiaa kuluttavat valtiot.

Toisen karttaesityksen (kuva 2) tein samalle karttapohjalle ja samasta tietolähteestä kuin edellisenkin kartan. Tällä kertaa teemana oli rikokset ja poliisi. Kartalta näkyy poliisien määrä maittain sekä kuinka monta rikosta maassa tapahtuu per poliisi. Halusin nähdä, onko poliisien määrällä vaikutusta rikosten määriin.

poliisit

Kuva 2. Poliisien määrä sekä rikosten määrä suhteutettuna poliisien määrään (Eurostat 2014)

Monista maista puuttuivat rikosten määrien tilastot joten siksi kartalla tyhjää esimerkiksi Ranskan ja Iso- Britannian kohdalla. Pohjoismaissa mielenkiintoisesti on paljon rikoksia yhtä poliisia kohti kun taas Balkanin alueella rikoksia poliisia kohti on todella pajon vähemmän. Tästä päästäänkin kartan suurimpaan vikaan, kun tajusin, että poliisien määrä olisi tietenkin vielä pitänyt suhteuttaa väkilukuun, nythän nuo poliisien määrät eivät sinänsä hirveästi kerro mitään. Maiden väkiluvut pitäisi olla hyvällä yleistiedolla kuitenkin kaikilla hallussa, joten sitä tietoa vasten tätä karttaa voi tulkita. Tulkitsisin, että pohjoismaissa on väkilukuun suhteutettuna vähemmän poliiseja kuin Etelä- Euroopassa ja varsinkin Balkanilla.  Taisi tulla hieman hätäiltyä tämän kartan kartan kanssa kun yhteistyö MapInfon kanssa alkoi toimimaan ja innoissaan sitä sitten teki sen kummempia miettimättä. Molemmissa kartoissa pohjoisnuoli olisi voinut olla peksumpi jotta se erottuisi paremmin. Rikoskartan mittakaava on jostain syystä lipsahtanut pois tasaluvusta, vaikka se vielä edellisessä kartassa tasan 1000km olikin. En muistanut, kuinka siirtää pylväitä hieman erilleen toisistaan. Nyt osa pylväistä on hieman toistansa päällä. Korjattavaa ja parannettavaa siis vielä löytyisi huomattavasti.

Yleistä pohdintaa kurssista:

Näin se tämäkin kurssi hurahti. Tämä oli elämäni ensimmäinen blogi ja itseäni hieman mietitytti kirjoittaa julkisesti tehtävistä ja mietteistäni. Melko nopeasti ajatukseen kuitenkin tottui. Oli mukava huomata lukiessa muiden kurssilaisten blogeja, että samojen asioiden kanssa on painittu ja samanlaisia ajatuksia tehtävät ja kartat ovat herättäneet. Oli myös vastakkaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka pistivät miettimään asioita uudestaan eri näkökulmasta.

Ja vielä MapInfosta. En koe olevani millään tavalla rutinoitunut käyttämään kyseistä ohjelmaa. Kurssi kyllä avasi ohjelman ominaisuuksia ja mahdollisuuksia erinomaisesti, mutta hieman ehkä turhan pitkät välit oli tuntien välillä. Uuden ohjelman hienoudet ehti jo osittain unohtamaan ennen seuraavaa kurssikertaa. Huomasin näitä viimeisiäkin karttoja tehdessä, että joihinkin perusasioihin tarvitsi vielä ohjeita. Kurssi on hyvä päättää Mia Erikssonin sanoihin: ” MapInfon käyttö ei ole vieläkään sieltä sujuvimmasta päästä, mutta eväitä on matkalle saatu ja jotain opitusta on varmasti jäänyt myös päähän. Kohti uusia haasteita siis!”

Lähteet:

Eriksson, Mia (2014). Seitsemäs kurssikerta: ikioma kartta. https://blogs.helsinki.fi/miaeriks/2014/03/12/seitsemas-kurssikerta-ikioma-kartta/ Luettu 13.3.2014

 

Eurostat (2012). Share of renewable energy in gross final energy consumption. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1> Luettu 13.3.2014

 

Eurostat (2012). Total production of primary energy. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00076&plugin=1> Luettu 13.3.2014

 

Eurostat (2014). Police officers. <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en> Luettu 13.2.2014

Eurostat (2014). Crimes recorded by the police. <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_gen&lang=en> Luettu 13.3.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *