Tästä Blogista

Tämä blogi on päiväkirjamuotoinen kurssiblogi, jonka tarkoitus on toimia alustana Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia -kurssilla toteutettaville tehtäville sekä kurssikertoihin ja tehtäviin pohjautuvalle kriittiselle oppimis-ja itseanalyysille. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat paikkatiedon maailmaan sekä antaa käytännön kokemusta karttaohjelmien ja erilaisten paikkatietosovellutusten käytöstä.  Kurssilla toteutettavat tehtävät tulevat koostumaan sekä kuvallisista tuotoksista että niihin liittyvästä kirjallisesta analyysista, joiden julkaisualustana tämä blogi toimii. Kurssin aikana tulen siis seuraamaan ja erittelemään oppimisprosessiani tämän blogin puitteissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *