Helsingin yliopiston ja Sitran hanke käyntiin

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, mutta teemmekö sen ratkaisemiseksi tarpeeksi? Suomalaiset ovat yksi eniten ilmastoa kuormittava kansa suhteessa asukaslukuun. Asuminen, ruoka ja liikkuminen ovat suurimmat yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat.

Suomessa on yli 55 500 rekisteröityä yhdistystä, joiden jäsenkunta on moninainen.  Järjestöissä on muutosvoimaa vauhdittaa Suomea ja meitä kaikkia päästöjen kuriin saamisessa.

Helsingin yliopiston toteuttamassa ja Sitran rahoittamassa hankkeessa kehitetään järjestöille räätälöityjä ratkaisuja hiilijalanjäljen selvittämiseen, jotta järjestöt voisivat saada selville toimintansa suurimmat päästölähteet ja vähentää päästöjään.  Järjestöt voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillinnässä, levittää tietoisuutta jäsenkuntaansa ja laajemmin sekä luoda yhteiskunnallista painetta.

Järjestöaktiiveja voi yhdistää sama urheilulaji, elämäntilanne, ammatti, aate, kulttuuri tai vaikka halu toimia ympäristön hyväksi. Järjestöt ovat myös erilaisia jäsenmäärältään sekä toiminnan luonne ja vapaaehtoisuuden taso lisää tätä moninaisuutta.  Tämä moninaisuus tekee järjestöille räätälöidyistä koulutuksista ja hiilijalanjälkilaskurin kehittämisestä erityisen kiinnostavaa. Kaikista kiinnostavinta järjestöjen kanssa työskentelyssä on kuitenkin se, mikä järjestöille on yhteistä – yhteisöt , jotka ovat syntyneet yhteisesti tärkeäksi koetun asian ympärille. Näissä yhteisöissä on paljon muutosvoimaa ja intoa ottaa rohkeasti mukaa aikamme suurimman haasteen ratkaisuun. Lämpimästi tervetuloa hiilifiksuuteen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *