Kuinka laskea järjestön hiilijalanjälki?

Kolmekymmentä järjestöaktiivia kokoontui oppimaan organisaation hiilijalanjäljen laskennasta ja miettimään ilmastovastuullisuutta edistäviä konkreettisia toimenpiteitä kun Hiilifiksu järjestö -hankkeeseen kuuluva jatkokoulutus pidettiin 12. päivä lokakuuta. Tämän koulutuspäivän  keskiössä oli Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston hankkeessa kehittämä maailman ensimmäinen järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri, jota käytiin vaihe vaiheelta läpi. Päivän tavoitteeksi asetettiin se, että osallistujat saisivat käsityksen siitä, kuinka järjestön hiilijalanjälki lasketaan ja pääsisivät vauhtiin oman järjestönsä hiilijalanjälkilaskennan kanssa.

Järjestöjen energian käytön kasvihuonekaasupäästöihin liittyen saatiin alustus Helenin yritysvastuupäällikkö Pirjo Jantuselta. Hän korosti, että järjestöjen pitäisi pyrkiä kahdella tapaa vähentämään energian päästöjä. Ensisijaista on kulutuksen vähentäminen. Energian kulutuksen vähentäminen johtaa myös päästöjen vähenemiseen. Toiseksi, järjestöt voivat vaihtaa vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin, kuten vihreään sähköön ja uusiutuvaan kaukolämpöön, ja minimoida näin käytetyn energian kasvihuonekaasupäästöt.  STTK:n Tuija Heinonen kertoi järjestön kokemuksista energian kulutuksen päästöjen hiilijalanjäljen laskennasta laskurin avulla. Yllätyksenä oli tullut se, että energian kulutuksen osuus esimerkiksi suhteessa palveluiden hiilijalanjälkeen oli pieni. STTK on päättänytkin kiinnittää huomiota palveluihin, kuten paperisten julkaisujen tuottamiseen, jotta voitaisiin karsia turhat päästölähteet ja vaihtaa ilmastoystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Seuraavaksi käsiteltiin matkustamista. Alustajana toimi väitöskirjatutkija ja SYKE:llä hiilijalanjälkilaskennan parissa työskentelevä Marja Salo. Hän vetosi siihen, että järjestöt hyödyntäisivät kehitettyä laskuria järjestöjen matkustuskäytäntöjen uudelleensuunnittelussa. Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demon Juuso Suutari esitteli järjestön kokemuksia työmatkojen hiilijalanjäljen todentamisesta laskurilla. Demossa organisaation hiilijalanjälki muodostuu valtaosin juuri matkustuksen päästöistä, sillä lentomatkoja joudutaan kansainvälistä työtä tekevässä järjestössä tekemään usein. Juuso Suutari kertoi, että tulevaisuuden hiilijalanjälkilaskemista helpottaakseen Demo aikoo muokata matkalaskuformaattiaan, jotta tarvittavat tiedot saadaan vuosittain helpommin selville. Lisäksi järjestö aikoo käyttää hiilijalanjälkitietoja matkustuksen suunnittelussa ja kehittää videoneuvottelumahdollisuuksia.

Koulutuksen kolmannessa osiossa keskityttiin tapahtumien hiilijalanjälkeen. Kestävien tapahtumien järjestämisen ammattilainen Elina Levula Suomen luonnonsuojeluliitosta alusti keskustelua järjestön ilmastovastuullisten arvojen mukaisesta tapahtumien järjestämisestä ja korosti rohkeiden uusien toimintamallien käyttöönottoa. Hänen kokemustensa mukaan tapahtumien järjestäjät pelkäävät monesti turhaan ihmisten vastarintaa ja vaikka uudet, ilmastovastuullisemmat tapahtumien järjestämistavat voivat herättää aluksi ihmettelyä uudet käytännnöt vakiintuvat nopeasti. Ilmastovanhemmat ry:n laskuriesimerkki osoitti, kuinka tapahtumia varten vuokrattavien tilojen hiilijalanjäljen arviointi on joskus hankalaa epätavallisten vuokratilojen takia tai jos tiedossa ei ole tilan kokoa. Laskuri tarjoaa kuitenkin vaihtoehtoja erilaisten tilojen päästöjen määrittämiseen. Ilmastovanhempien pieneen hiilijalanjälkeen vaikuttivat mm. vegaanitarjoilut ja julkisten kulkuneuvojen käyttö tapahtumien yhteydessä.

Päivän lopuksi Johanna Sunikka (Kierrätyskeskus) esitteli Agenda 2030 linkittyvän toimenpidesitoumusportaalin, johon järjestöt voivat käydä tekemässä hiilijalanjäljen todentamiseen ja muuhun vastuullisuuteen liittyviä sitoumuksia. Kannustamme kaikkia järjestöjä tekemään oman sitoumuksensa osoitteessa sitoumus2050.fi

Koulutuksen osallistujat arvioivat päivän erittäin hyödylliseksi ja suurin osa ilmoitti hiilijalanjäljen laskennan olevan ajankohtainen omassa järjestössään. Näitä edelläkävijöitä tarvitaan viemään järjestösektorin ilmastovastuullisuus uudelle aikakaudelle!

Noora Simola, Hiilifiksu järjestö -hanketiimistä

Koulutusten esitykset ovat ladattavissa Koulutukset-osiosta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *