Ajankohtaista

Feminististä etäpedagogiikkaa

Naisasialiitto Unioni / Villa Salinin residenssi
zoomissa 20.1.2020 klo 18–20 (linkki toimitetaan etukäteen ilmoittautuneille!)

Miten vanhat tutut feministisen pedagogiikan aihepiirit, kuten vaikkapa vuorovaikutus, osallisuus, valta, tunteet ja ruumiillisuus liittyvät ja soveltuvat tämänhetkiseen etäopetuksen ja etätyöelämän maailmaan? Millaisia eroja, mitä etuoikeuksia nousee esille?

Onko covid19 opettanut jotakin uutta feministisestä opettamisesta ja oppimisesta?  Miten taipuvat teams, zoom ja muut etäopettamisen välineet feministiseen pedagogiikkaan? Olemmeko ehtineet jo luoda hyviä käytänteitä etäfempedaan?

Lyhyitä keskusteluun johdattavia alustuksia, kokemuksia ja kommentteja, keskustelua sekä yhdessä että break out-ryhmissä.

 

Aiheena myös:
* Feministisen pedagogiikan ABC-kirjan 2.osa tekeillä. Mitä tarvitaan? Mistä Sinä haluaisit lukea? Vai kenties kirjoittaa?

* Potentiaali-hanke? Mitä, kenelle ja miksi?

Alustajina Lotta Kähkönen, Tuija Saresma, Anu Laukkanen, Hanna Ojala, Sari Miettinen ja Aino-Maija Elonheimo

 

Ilmoittaudu viimeistään 15.1.2021 e-lomakkeella tai aino-maija.elonheimo@helsinki.fi