På svenska

Hilma – nätverket för genusforskning är ett samarbetsinitativ mellan åtta finländska universitet.

Hilma utvecklar och förbettrar undervisnings- och forskningssamarbete samt förbättra kommunikationen mellan enheterna mellan finlandska genusforskare.

Hilma ordnar webundervisning i genusforskning för studerande i medlemsuniversiteten. Kurserna ordnas främst på finska och engelska men kursuppgifterna kan utföras även på svenska.

* * *
Vår 2021 har vi tyvärr ingen undervisning på svenska.

* * *

>> Läs mera om undervisning ordnad av Hilma på de finskspråkiga sidorna
>> Courses in English
>> Följ Hilma på Facebook

Kontaktuppgifter

Hilma – nätverket för genusforskning

Unionsgatan 40 C 310
PB 24
00014 Helsingfors Universitet

Facebook


Hilmas kordinator

Aino-Maija Elonheimo
aino-maija.elonheimo a helsinki.fi
Telefon: +358 (0) 2941 24323


Kontaktpersoner (registrering)

Helsingfors universitet: Aino-Maija Elonheimo
Östra Finlands universitet: Jaana Vuori
Jyväskylä universitet: Minna Nikunen
Lapplands universitet: Päivi Naskali
Uleåborgs universitet: Suvi Pihkala
Tammerfors universitet: Hanna Ojala
Åbo universitet: Lotta Kähkönen
Åbo Akademi: Nina Nyman
Studentmedlemmar: Anna Kanninen & Eini Pesälä

Mera om Hilmas historia och aktiviteter på denna video: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/de946140-6ece-4d9f-b1ea-68de2ac5eb67