Ajankohtaista

Viimeisimpiä vapaasti saatavilla olevia julkaisuja

– Najat Ouakrim-Soivio, Sirkku Kupiainen & Jukka Rantala 2020. Interest or importance: Predicting Finnish students’ end-of-school attainment in history and social studies. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 10(3), 68-87.
– Mikko Puustinen, Hilkka Paldanius & Minna-Riitta Luukka 2020. Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa. Kasvatus & Aika 14(2), 9-34.
– Jukka Rantala, Helena Thuneberg & Hannu Salmi (2019). Opettajaopiskelijat suomalaisten alkuperää selvittämässä. Tapaustutkimus tiedonalalähtöisestä eheyttämisestä opettajien peruskoulutuksessa. Ainedidaktiikka 3(1), 63-81.
– Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio (2019). Suomalaisten ja ruotsalaisten lukiolaisten historian tekstitaidot vertailussa. Teoksessa Matti Rautiainen & Mirja Tarnanen (toim.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tutkimuksia 15. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 201-222.
– Najat Ouakrim-Soivio & Marko van den Berg (2018). Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. Kasvatus & Aika 12(3), 33-48.
– Jukka Rantala & Najat Ouakrim-Soivio (2018). Opettajien näkemyksiä historian opetussuunnitelmaperusteista. Ainedidaktiikka 2(2), 2-20.
– Mikko Puustinen (2018). Puhumalla teoretisoitu? Aineenopettajakoulutuksen kasvatustieteellistyminen ja asiantuntijapuhe 1970-luvulta 2010-luvulle. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 36. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.
 Amna Khawaja (2018). Designing an assessment tool for historical literacy: the case of Copernicus. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 8(3), 1-26.
 Najat Ouakrim-Soivio & Marko van den Berg (2018). Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. Kasvatus & Aika 12(3), 33-48.
 Jukka Rantala (2018). Kouluhallitus kansallisen eheyttämisen edistäjänä sisällissodan jälkeen. Kasvatus & Aika 12(3), 49-63.
 Najat Ouakrim-Soivio, Juhani Rautopuro & Raili Hildén (2018). Shadows under the North Star- The inequality developing in Finnish school education. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 8(3), 65-86.
Anna Veijola & Jukka Rantala (2018). Assessing Finnish and Californian high school students’ historical literacy through a document-based task. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 8(1), 1-21.