Janne Säntti, Yliopistonlehtori

janne.santti[at]helsinki.fi Julkaisut

Dosentti Janne Säntti toimii Aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Säntti on väitellyt vuonna 2007 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opettajuuden rakentumisesta ja muuttumisesta sotienjälkeisessä Suomessa. Säntti on tehnyt muutaman tutkimusaiheeseen liittyvän väitöksen jälkeisen artikkelin, mutta varsinainen tutkimuksellinen painopiste on ollut sotienjälkeisen, ja erityisesti akateemisen, opettajankoulutuksen vaiheissa. Viime aikoina Säntti on perehtynyt muun muassa koulutuksen digitaalisuuteen ja tulevaisuusvisioihin. Menetelmällisesti hän on perehtynyt retoriseen analyysiin. Säntti toimii Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksessa sekä seuran vuosikirjan päätoimittajana.