Jari Salminen, Yliopistonlehtori

jari.salminen[at]helsinki.fi Julkaisut

jari-salminenDosentti Jari Salminen toimii historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan lehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on väitellyt vuonna 2002 yksityisten oppikoulujen rakenteellisesta kehityksestä autonomian kauden lopulla ja itsenäisyyden ajan alussa. Väitöksensä jälkeen hän on tutkinut muun muassa opetussuunnitelmien historiaa ja koulun kehittämistä. Hän on laatinut useita kouluhistorioita ja monografian Koulun pirulliset dilemmat (2012). Hän on toiminut Kasvatus & Aika -lehden toimitussihteerinä ja Suomen Kouluhistoriallisen Seuran sihteerinä. Salminen on Yksityiskoulujen liiton hallituksen varapuheenjohtaja.