Jukka Rantala, Professori

jukka.rantala[at]helsinki.fi Julkaisut Tuhat-tietokannassa
Teokset    Toimitetut teokset    Oppimateriaalit

jukka-rantalaJukka Rantala väitteli vuonna 1997 toisen maailmansodan jälkeisistä opettajien poliittisista puhdistuspyrkimyksistä Suomessa. Hän on jatkanut opettajien poliittisen asennoitumisen tutkimista ja julkaissut aiheesta muun muassa teokset Kansakoulunopettajat ja kapina (2002), Kansaa kasvattamassa (2005) ja Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio (2010). Historian käytön ja opetuksen alueella hänen kiinnostuksensa on kohdistunut lasten historiatietoisuuteen, historiallisen ajattelun opettamiseen ja historian tekstitaitoihin. Hän on julkaissut aiheista muun muassa monografiat Lapset historiakulttuurin kuluttajina (2012) ja yhdessä Sirkka Ahosen kanssa Ajan merkit – Historian käyttö ja opetus (2015). Rantala on vuodesta 2004 lähtien toiminut historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professorina Helsingin yliopistossa. Hän on pitkään toiminut Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran puheenjohtajana (ent. Suomen Kouluhistoriallinen Seura) ja osallistunut historian ja yhteiskuntaopin kansalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Hän on historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmän johtaja.