Jukka Rantalan teokset

1 2 3 4
5 6 7 8
  1. Sirkka Ahonen & Jukka Rantala (1996). Sata vuotta oppikoulua varten. Valmistava koulu 1870-luvulta 1970-luvulle. Helsinki: Kirjayhtymä.
  2. Jukka Rantala (1997). Sopimaton lasten kasvattajaksi! Opettajiin kohdistuneet poliittiset puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944–1948. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
  3. Jukka Rantala (2002). Kansakoulunopettajat ja kapina. Vuoden 1918 punaisuussyytökset ja opettajan asema paikallisyhteisössä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  4. Jukka Rantala (2005). Kansaa kasvattamassa. Jyväskylä: Minerva Kustannus.
  5. Jukka Rantala (2010). Suomalaisen opettajan poliittinen orientaatio. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.
  6. Jukka Rantala (2012). Lapset historiakulttuurin kuluttajina. Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
  7. Jukka Rantala & Sirkka Ahonen (2015). Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Helsinki: Gaudeamus.
  8. Jukka Rantala, Mikko Puustinen, Amna Khawaja, Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio (2020). Näinkö historiaa opitaan? Helsinki: Gaudeamus.