Poimintoja Jukka Rantalan oppimateriaalituotannosta

1 2 3 4
5 6 7 8
  1. Pirkko Metsäkallas, Matti Peltonen, Titta Putus-Hilasvuori, Jukka Rantala & Jari Ukkonen (1994). Kohti nykyaikaa. 1800–1900-luku. Espoo: Weilin+Göös.
  2. Ari Anteroinen, Matti Ojakoski, Matti Peltonen, Titta Putus-Hilasvuori, Jukka Rantala & Jari Ukkonen (1998). Ihmisen aika. Kaksi vuosisataa. Helsinki: WSOY.
  3. Anne Mattsson, Matti Ojakoski, Titta Putus-Hilasvuori & Jukka Rantala (2003). Historia NYT 7–8. Helsinki: WSOY.
  4. Jukka Rantala, Riia Palmqvist & Marko van den Berg (2017). Mennyt I–III, historia. Helsinki: Edukustannus.
  5. Riia Palmqvist, Marko van den Berg & Jukka Rantala (2016). Me nyt I–II, yhteiskuntaoppi. Helsinki: Edukustannus.
  6. Jukka Rantala (1995). Historian taidot. Espoo: Weilin+Göös.
  7. Jukka Rantala (toim.) (2005). Miten opetan historiaa? Helsinki: WSOY.
  8. Jukka Rantala (1994). Historia. Espoo: Weilin+Göös.

Yhteensä yli 50 julkaistua oppimateriaalinimikettä (2020)