Jukka Rantalan toimittamat teokset

1 2 3 4
5 6 7 8
  1. Sirkka Ahonen & Jukka Rantala (toim.) (2001). Nordic lights – Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850–2000. Helsinki: Finnish Literature Society.
  2. Jukka Rantala (toim.) (2003). Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä. Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
  3. Jan Löfström, Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) (2004). Esseitä historiallis-yhteiskuntatiedollisesta kasvatuksesta. Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
  4. Jukka Rantala & Anu Siikaniva (toim.) (2005). Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
  5. Jukka Rantala & Jari Salminen (toim.) (2006). Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa. Helsinki: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus.
  6. Lázaro Moreno Herrera, Graham Jones & Jukka Rantala (toim.) (2006). Enacting Equity in Education – Towards a Comparison of Equitable Practices in Different European Local Contexts. Helsinki: Research Centre for Social Studies Education.
  7. Maija Meretniemi, Jukka Rantala, Jaakko Salminen & Marjatta Takala (toim.) (2007). Ebeneser – 100 vuotta lasten hyväksi. Helsinki: Ebeneser-säätiö.
  8. Jukka Rantala & Matti Rautiainen (toim.) (2013). Salonkikelpoiseksi maisterikoulutukseksi: Luokanopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutusten akatemisoitumiskehitys 1970-luvulta 2010-luvulle. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.