Marko van den Berg, Tutkija

marko.vandenberg[at]helsinki.fi Julkaisut

marko-van-den-bergMarko van den Berg työskentelee opettajankouluttajana sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtorina yliopistollisessa harjoittelukoulussa, Helsingin normaalilyseossa. Hän on työskennellyt myös historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktikkona Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Marko van den Bergin vuonna 2007 julkaistu väitöskirja Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa (2007) käsitteli luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuutta. Hän on tutkinut myös suomalaisnuorten yhteiskunnallisia asenteita. Vuonna 2010 hän julkaisi teoksensa Nuorten näkemyksiä Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä. Viime vuosina van den Bergin tutkimusintressit ovat liittyneet erityisesti lukiolaisten historiallisen ajattelun taitoihin. Hän on toiminut myös oppikirjailijana ja osallistunut historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun opetushallituksen palveluksessa. Marko van den Bergillä on kokemusta myös kansainvälisistä koulutustehtävistä; hän on toiminut eurooppalaisille opettajille ja opettajankouluttajille suunnatun Pestalozzi-ohjelman suunnittelijana ja kouluttajana.