Mikko Puustinen, Tutkija

mikko.puustinen[at]helsinki.fi Julkaisut

FT Mikko Puustinen on tutkija Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmässä. Hänen tutkimusaiheitaan ovat opettajankoulutus sekä historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka. Puustinen väitteli vuonna 2018 aineenopettajien koulutuksen lähihistoriasta ja opettajankoulutukseen kohdistuneen asiantuntijapuheen retoriikasta. Hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina. Viime aikoina Puustisen tutkimuksen painopisteenä on ollut historian ja yhteiskunnallisten aineiden tiedonalaperusta ja väkevä tieto, eli powerful knowledge. Hän tekee powerful knowledgeen liittyvää tutkimusyhteistyötä kansainvälisessä KOSS-verkostossa ja oli toteuttamassa laajaa historianopetukseen kohdistunutta observointitutkimusta, jonka tuloksia on raportoitu muun muassa kirjassa Näinkö historiaa opitaan? (2020). Puustisen muita ajankohtaisia tutkimusintressejä ovat talousopetukseen kohdistuva retoriikka ja työssä toimivien opettajien opettajankoulutukselle ja kasvatustieteelle antamat merkitykset. (Kuva Joel Grandell)