Mikko Puustinen, yliopistonlehtori

mikko.puustinen[at]helsinki.fi Julkaisut

FT Mikko Puustinen on historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori. Hänen tutkimusaiheitaan ovat opettajankoulutus sekä historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka. Puustinen väitteli vuonna 2018 aineenopettajien koulutuksen lähihistoriasta ja opettajankoulutukseen kohdistuneen asiantuntijapuheen retoriikasta. Viime aikoina Puustisen tutkimuksen painopisteenä on ollut historian ja yhteiskunnallisten aineiden tiedonalaperusta sekä koulun tarjoaman tiedon merkitys nuorten tulevaisuutta koskevien käsitysten ja mahdollisuuksien rakentajana. Hän tekee powerful knowledge -käsitteen ympärille kietoutuvaa tutkimusyhteistyötä kansainvälisessä KOSS-verkostossa ja oli toteuttamassa laajaa historianopetukseen kohdistunutta observointitutkimusta, jonka tuloksia on raportoitu muun muassa kirjassa Näinkö historiaa opitaan? (2020). Puustisen muita ajankohtaisia tutkimusintressejä ovat talousopetukseen kohdistuva retoriikka sekä työssä toimivien opettajien opettajankoulutukselle ja kasvatustieteelle antamat merkitykset. (Kuva Joel Grandell)