Sirkka Ahonen, Professori emerita

sirkka.ahonen[at]helsinki.fi Julkaisut

Sirkka AhonenSirkka Ahonen, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori emerita, on väitellyt vuonna 1990 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa historiandidaktisesta aiheesta The Form of Historical Knowledge and the Adolescent Conception of It. Hänen myöhemmät tutkimusintressinsä ovat jakautuneet historiallisen identiteetin rakentumisen, koulutuspolitiikan historian, kasvatustieteen historian, historianopetuksen politiikan ja konfliktiyhteiskuntien historiankäytön kysymyksiin. Hän on osallistunut 1990-luvulla yhteiseurooppalaiseen historiatietoisuutta empiirisesti vertailevaan Youth and History tutkimushankkeeseen ja 2000-luvulla yhteispohjoismaiseen koulutuksellisen tasa-arvon politiikkaa arvioivaan hankkeeseen. Hän on toiminut asiantuntijana ja vastaväittäjänä useissa Ruotsin, Norjan ja Tanskan yliopistoissa. Hänen julkaisujensa joukossa ovat monografiat Clio Sans Uniform – A Study of the Post-Marxist Transformation of the History Curricula in East Germany and Estonia, 1986–1991 (1992), Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa (1998), Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? (2003), Coming to Terms with a Dark Past – How Post-Conflict Societies Deal with History (2012), Suomalaisuuden. monet myytit – Kansallinen katse historian kirjoissa (2017) sekä yhdessä Jukka Rantalan kanssa Sata vuotta oppikoulua varten – Valmistava koulu 1870-luvulta 1970-luvulle (1996) ja Ajan merkit – historian käyttö ja opetus (2015).