Ulla-Maija Salo, Yliopistonlehtori

ulla-maija.salo[at]helsinki.fi Julkaisut

ulla-maija-saloUlla-Maija Salo, yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen yliopistonlehtori, kasvatustieteen dosentti ja kulttuurisen kasvatustutkimuksen dosentti. Hänen tutkimusaiheitaan ovat muun muassa lasten ja nuorten osallistuminen, kansalaisuuden ja kunnollisuuden teemat, opettajuus ja opettaminen, sukupuoli, laadulliset tutkimusmenetelmät ja tutkimuskirjoittaminen. Hän on kirjoittanut tutkimusaiheistaan muun muassa kirjat Ankarat silkkaa hyvyyttään – Suomalainen opettajuus (2005) ja Haluaisin tavata teidän Ylhäisyyden – Lasten kirjeitä presidentille (2006) sekä yhdessä Jan Löfströmin ja Arja Virran kanssa Valppaaksi kansalaiseksi – Yhteiskuntatiedollisen opetuksen taito ja teoria (2017). Tämän ohella hän on kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleita, metodologisia kirjanlukuja, kolumneja ja muita populaareja tekstejä.