Jatkokoulutus

Tohtoriseminaari kokoontuu kerran kuukaudessa ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Seminaarin sähköpostitiedotus: grp-A60200-hist-y[at]helsinki.fi.

LUKUVUOSI 2020-2021

Huom! Orimattilan seminaari on siirretty tammikuulle.
to 3.9.2020
klo 17-20 (Zoom-etäyhteydellä)
ke 7.10. Johanna Norppa esittelee väitöskirjansa toista artikkelia klo 17-20 (Zoom-etäyhteydellä)
pe 6.11. klo 12, Ilona Maaperän väitöstilaisuus (Athena, sali 107)
ke 11.11. klo 17-20 Ari Vuorio esittelee väitöskirjansa kysymyksenasettelua ja monografian rakennetta; Aleksi Marti esittelee toiseen osatutkimukseensa liittyvää narratiivikorttitehtävää (Zoom-etäyhteydellä)
ke 9.12. klo 17-20 Markus Koskinen esittelee yrittäjyyskasvatusretoriikkaa käsittelevää artikkeliaan ja Mikko Tujula kolmatta osatutkimustaan (Zoom-etäyhteydellä)
to-pe 14.1.-15.1.2021 Kevätlukauden aloitusseminaari Urho Kekkosen Arkistossa Orimattilassa (Marika Manninen esittelee tutkimushankettaan)
ke 10.2. klo 17-20 Tanja Taivalantti esittelee toista osatutkimustaan (Zoom-etäyhteydellä)
ke 10.3. klo 17-20 Amna esittelee kolmannen osatutkimuksensa (Zoom-etäyhteydellä)
ke 14.4. klo 17-20 (Zoom-etäyhteydellä)
ke 5.5. klo 17-20 (Zoom-etäyhteydellä)

SEMINAARIN OSANOTTAJAT

Halttunen, Tiina Perusopetuksen TVT opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa.
Karhuvirta, Tiina Nuoren sosiaalistuminen aktiiviseen kansalaisuuteen.
Khawaja, Amna 
Historian tekstitaitojen kehittäminen ja arviointi yleissivistävässä koulutuksessa.
Koski, Anna 
Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen ja käytännön työn välisestä suhteesta.
Maaperä, Ilona Suomen setlementtiliikkeen kasvatustoiminta 1920-1939
.
Manninen, Marika Historiallisen ajattelun, erityisesti historian tekstitaitojen tavoitteiden toteutuminen perusopetuksessa.
Norppa, Johanna Etnografinen tutkimus opettajaopiskelijoiden didaktisista ratkaisuista teorian ja käytännön ristipaineessa

Ruiz, Ilona Hyväksytyn ja hylätyn arvosanan rajanvetoa yläkoulussa.
Sahimaa, Johanna Nuorten osallisuuskasvatus.
Sillanpää, Taina Lapsuus muistoissa – elämää lastentarhoissa ja päiväkodeissa 1920-1990-luvuilla.
Taivalantti, Tanja The interplay between young people’s historical identities and narratives in the age of internet.

Tenojoki, Anna-Maria Yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppiminen aikuisopetuksessa.

Tinell, Jenni Lastentarhanopettajaopiskelijat yhteiskunnan murrosvaiheissa 1890-2015.
Tujula, Mikko Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallistamisen hyvistä käytänteistä.
Valtonen, Aleksi Kouluopetuksessa esiintyvien historiallisten narratiivien merkitys maahanmuuttajanuorien identiteettien rakentumisessa.
Vuorio, Ari Matti Koskenniemen kasvatusajattelu.


TOHTORIN TUTKINNON SUORITTANEET

Venla Salmi (2004), Anne Hosio-Paloposki (2006), Päivi Lipponen (2006), Marko van den Berg (2007), Janne Säntti (2007), Matti Koistinen (2010), Raija Meriläinen (2011), Lasse Hongisto (2013), Najat Ouakrim-Soivio (2013), Maija Meretniemi (2015), Tommi Eränpalo (2016), Petteri Hansen (2016), Tuure Tammi (2017), Johanna Lammi (2017), Mikko Puustinen (2018)