Jatkokoulutus

Tohtoriseminaari kokoontuu kerran kuukaudessa ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Seminaarin sähköpostitiedotus: grp-A60200-hist-y[at]helsinki.fi.

LUKUVUOSI 2022-2023

to-pe 15.-16.9. Lukuvuoden aloitusseminaari Urho Kekkosen Arkistossa Orimattilassa
ke 5.10. klo 17-20 Kreetta Kalske esittelee ensimmäisen osatutkimuksensa aineistoa ja sen luokittelua (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 2.11. klo 17-20 Ari Vuorio esittelee monografiaväitöskirjansa rakenteen ja johtopäätökset sekä Markus Koskinen toisen artikkelinsa ZOOM (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 7.12. klo 17-20 Aleksi Marti esittelee kolmatta tutkimusartikkeliaan ja Amna Khawaja yhteenvetoaan (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 11.1.2023 klo 17-20 Tanja Taivalantti esittelee kolmannen artikkelinsa ja Johanna Norppa kolmannen artikkelinsa (ZOOM) (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 1.2. klo 17-20 Ilona Ruiz esittelee toista artikkeliaan ja Antti Jauhiainen esittelee tutkimussuunnitelmansa (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 1.3. klo 17-20 Mikko Tujula esittelee väitöskirjansa koonnin ja Iiris Niinikoski päivittää väitöskirjasuunnitelmansa  (Siltavuorenpenger 10, sali 117)
ke 5.4. klo 17-20 Siltavuorenpenger 10, sali 117
ke 4.5. klo 17-20 Siltavuorenpenger 10, sali 117
to-pe 15.-16.6. Tieteiden talo, Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät

TOHTORIKOULUTETTAVAT

Halttunen, Tiina Perusopetuksen TVT opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa.
Kalske, Kreetta Median kertomukset oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Khawaja, Amna 
Historian tekstitaitojen kehittäminen ja arviointi yleissivistävässä koulutuksessa.
Koski, Anna 
Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen ja käytännön työn välisestä suhteesta.
Koskinen, Markus Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot – tutkimus kansanedustajien, opettajien ja järjestöjen yrittäjyyskasvatuspuheesta.

Manninen, Marika Historiallisen ajattelun, erityisesti historian tekstitaitojen tavoitteiden toteutuminen perusopetuksessa.
Marti, Aleksi Kouluopetuksessa esiintyvien historiallisten narratiivien merkitys maahanmuuttajanuorien identiteettien rakentumisessa.
Niinikoski, Iiris Kansanedustajien puhe oppivelvollisuudesta. Retorinen analyysi oppivelvollisuuskeskusteluista eduskunnassa 1920 ja 2020.
Norppa, Johanna Etnografinen tutkimus opettajaopiskelijoiden didaktisista ratkaisuista teorian ja käytännön ristipaineessa

Ruiz, Ilona Hyväksytyn ja hylätyn arvosanan rajanvetoa yläkoulussa.
Sahimaa, Johanna Nuorten osallisuuskasvatus.
Taivalantti, Tanja The interplay between young people’s historical identities and narratives in the age of internet.

Tenojoki, Anna-Maria Yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppiminen aikuisopetuksessa.

Tinell, Jenni Lastentarhanopettajaopiskelijat yhteiskunnan murrosvaiheissa 1890-2015.
Tujula, Mikko Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallistamisen hyvistä käytänteistä.
Vuorio, Ari Matti Koskenniemen kasvatusajattelu.


TOHTORIN TUTKINNON SUORITTANEET

Venla Salmi (2004), Anne Hosio-Paloposki (2006), Päivi Lipponen (2006), Marko van den Berg (2007), Janne Säntti (2007), Matti Koistinen (2010), Raija Meriläinen (2011), Lasse Hongisto (2013), Najat Ouakrim-Soivio (2013), Maija Meretniemi (2015), Tommi Eränpalo (2016), Petteri Hansen (2016), Tuure Tammi (2017), Johanna Lammi (2017), Mikko Puustinen (2018), Ilona Maaperä (2020), Taina Sillanpää (2021)