Jatkokoulutus

Tohtoriseminaari kokoontuu kerran kuukaudessa ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Seminaarin sähköpostitiedotus: grp-A60200-hist-y[at]helsinki.fi.

LUKUVUOSI 2021-2022

to-pe 19.-20.8. Lukuvuoden aloitusseminaari Urho Kekkosen Arkistossa Orimattilassa Huom! siirretty lokakuulle
ke 8.9. klo 17-20 Lukuvuoden aloitus ja ohjelman laatiminen. Lisäksi Iiris Niinikosken ja Kreetta Kalskeen tutkimussuunnitelmien käsittely sekä Taina Sillanpään koelektio. ZOOMissa (linkki lähetetään postituslistalla olijoille)
pe 17.9. klo 12 Taina Sillanpään väitöstilaisuus (Athena, sali 107 / Zoom https://helsinki.zoom.us/j/62727046270 )
ke 6.10. klo 17-20 Markus Koskinen esittelee toista osatutkimustaan ZOOMissa. Lisäksi katsaus avoimen tieteen ja tutkimusetiikan linjauksiin (linkki lähetetään postituslistalla olijoille tai pyynnöstä: jukka.rantala[at]helsinki.fi)
to-pe 21.-22.10. Orimattilan seminaari
ke 3.11. 
klo 17-20 Aleksi Marti esittelee toista tutkimusartikkeliaan ja Anna Koski samoin toista tutkimusartikkeliaan
ke 1.12. klo 17-20 Tanja Taivalantti esittelee toista osatutkimustaan ja Amna Khawaja suunnitelmiaan artikkeliväitöskirjansa yhteenvedoksi
ke 12.1. klo 17-20 Ari Vuorio esittelee tutkimustaan.
ke 2.2.
klo 17-20 Mikko Tujula esittelee artikkeliväitöskirjansa yhteenvetoa.
ke 2.3.
klo 17-20 Johanna Norppa esittelee tutkimustaan
ke 6.4.
klo 17-20 Tiina Halttunen esittelee toista osatutkimustaan.
ke 4.5. 
klo 17-20

TOHTORIKOULUTETTAVAT

Halttunen, Tiina Perusopetuksen TVT opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa.
Kalske, Kreetta Median kertomukset oppivelvollisuuden laajentamisesta.

Khawaja, Amna 
Historian tekstitaitojen kehittäminen ja arviointi yleissivistävässä koulutuksessa.
Koski, Anna 
Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen ja käytännön työn välisestä suhteesta.
Koskinen, Markus Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot – tutkimus kansanedustajien, opettajien ja järjestöjen yrittäjyyskasvatuspuheesta.

Manninen, Marika Historiallisen ajattelun, erityisesti historian tekstitaitojen tavoitteiden toteutuminen perusopetuksessa.
Marti, Aleksi Kouluopetuksessa esiintyvien historiallisten narratiivien merkitys maahanmuuttajanuorien identiteettien rakentumisessa.
Niinikoski, Iiris Kansanedustajien puhe oppivelvollisuudesta. Retorinen analyysi oppivelvollisuuskeskusteluista eduskunnassa 1920 ja 2020.
Norppa, Johanna Etnografinen tutkimus opettajaopiskelijoiden didaktisista ratkaisuista teorian ja käytännön ristipaineessa

Ruiz, Ilona Hyväksytyn ja hylätyn arvosanan rajanvetoa yläkoulussa.
Sahimaa, Johanna Nuorten osallisuuskasvatus.
Taivalantti, Tanja The interplay between young people’s historical identities and narratives in the age of internet.

Tenojoki, Anna-Maria Yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppiminen aikuisopetuksessa.

Tinell, Jenni Lastentarhanopettajaopiskelijat yhteiskunnan murrosvaiheissa 1890-2015.
Tujula, Mikko Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallistamisen hyvistä käytänteistä.
Vuorio, Ari Matti Koskenniemen kasvatusajattelu.


TOHTORIN TUTKINNON SUORITTANEET

Venla Salmi (2004), Anne Hosio-Paloposki (2006), Päivi Lipponen (2006), Marko van den Berg (2007), Janne Säntti (2007), Matti Koistinen (2010), Raija Meriläinen (2011), Lasse Hongisto (2013), Najat Ouakrim-Soivio (2013), Maija Meretniemi (2015), Tommi Eränpalo (2016), Petteri Hansen (2016), Tuure Tammi (2017), Johanna Lammi (2017), Mikko Puustinen (2018), Ilona Maaperä (2020), Taina Sillanpää (2021)