VAIKEAT AIHEET – kiistanalaisten asioiden käsittely koulutuksessa -seminaari 7.10.2022

Vaikeat ja kiistanalaiset aiheet sisältävät muun muassa erilaisiin ideologioihin, maailmankatsomuksiin, identiteetteihin, etnisiin taustoihin ja poliittisiin näkemyksiin liittyviä teemoja, jotka saattavat herättää voimakkaita emootioita. Ne voivat näkyä vihana, ahdistuksena tai vetäytymisenä, mutta myös kiihkomielisyytenä, tarpeena saada lisää tietoa sekä kommunikointihalukkuutena. Olennaista on se, miten erimielisyyttä käsitellään ja ketkä saavat osallistua keskusteluun.  

Vaikeat aiheet konkretisoituvat parlamentaarisen toiminnan ja juridiikan kaltaisissa toimintaympäristöissä, mutta myös sosiaalisen median osallistavassa ja periaatteessa kaikille vapaassa ilmaisukentässä. Myöskään koulutuksessa aina varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta yliopistoon ei voida välttyä vaikeilta aiheilta. Esimerkiksi historialliset tapahtumat ja kaunokirjalliset sisällöt saattavat sisältää vaikeita ja emootioita herättäviä aiheita. Mielestämme yliopistojen ja koulujen tulisi olla paikkoja, joissa voi turvallisesti käsitellä vaikeita aiheita ja oppia keskustelemaan niistä rakentavasti erilaisia näkökulmia huomioiden opetusalan ammattilaisten ohjauksessa. 

Kutsumme kaikki aihepiiristä kiinnostuneet Tieteiden talolle perjantaina 7.10.2022 klo 10–15 järjestettävään Vaikeat aiheet – kiistanalaisten asioiden käsittely koulutuksessa -seminaariin.

Järjestäjä: Education, self-censorship, and the freedom to discuss difficult ideas -hanke
Yhteistyössä: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Ohjelma (abstraktit aukeavat klikkaamalla esityksen otsikkoa)

10.00–12.00 Miksi vaikeista aiheista pitää voida puhua – ja miten? 

Millainen on Helsingin yliopiston keskusteluilmapiiri? (Jenni Marjokorpi & Mikko Puustinen, Helsingin yliopisto)

Kiistanalaisten sensitiivisten asioiden käsittely opetuksessa: järjen ja tunteiden vuoropuhelu (Jan Löfström, Turun yliopisto)

Turvalliset tilat, erimielisyys ja tiedolliset paheet (Olli-Pekka Vainio, Helsingin yliopisto)

Tiedollinen, tunteellinen ja periaatteellinen taso rasismin vastaisessa kasvatuksessa – esimerkkinä #BlackLivesMatter-liike (Iida Pyy, Helsingin yliopisto)

12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen) 
 
13.00–15.00
 Kiistanalaiset aiheet eri oppiaineissa ja koulutusasteilla 

Kuinka toteuttaa demokratiaa? Poliittisen puolueen näkyvyydestä koulussa (Pia Mikander & Jenny Högström, Helsingin yliopisto)

Opettajien näkemyksiä kiistanalaisten aiheiden käsittelystä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa (Riikka Suhonen, Helsingin yliopisto)

Maantieteen oppituntien sisällöt ja niiden käsittely kulttuurisesti moninaisessa luokassa: opettajien kokemuksia mahdollisuuksista ja haasteista (Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto)

Voiko olla hyvä opettaja, jos missaa tai dissaa uskonnon? (Saila Poulter HY, Raili Keränen-Pantsu UEF, Silja Lamminmäki-Vartia HY, Niina Putkonen HY, Essi Ikonen HY, ÅU, Marjaana Kavonius HY)

Loppusanat, kirjotuskutsu artikkelikokoelmaan 

15.00 Kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua 

Tilaisuus on maksuton, ja sen järjestää ja Education, self-censorship, and the freedom to dis- cuss difficult ideas -hanke yhteistyössä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran kanssa. Kahvitarjoilun ja tilan rajallisuuden vuoksi toivomme ilmoittautumista kaikilta osallistujilta e-lomakkeella viimeistään 22.9.2022.