Päättöarviointiuudistuksen tutkimus, PARVI

Päättöarviointiuudistuksen tutkimus, PARVI (Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston konsortiohanke)

Perusopetuksen päättöarviointiuudistuksen vaikutuksia arvioidaan ensimmäistä kertaa Koulutuksen tutkimuslaitoksen (JYU) ja Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston konsortiohankkeessa. Kriteeriuudistuksen tärkein tehtävä on taata koulutuksellinen tasa-arvo ja oppilaiden yhdenvertaisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on kaksivuotinen. Konsortion johtajana toimii Juhani Rautopuro.

Opetustoimen johdolta ja rehtoreilta selvitetään kyselyillä ja haastatteluilla, miten ymmärrettävinä ja yksiselitteisinä he pitävät arviointiin liittyvien uudistusten tavoitteita, miten valtakunnallisia linjauksia on sovellettu kunnissa ja kouluissa sekä miten uudistettuja tavoitteita arvioidaan suhteessa kunnan ja koulun aiempiin arviointikäytänteisiin. Lisäksi selvitetään, millä tavoin opetustoimen johto ja rehtorit ovat johtaneet uudistusten toteuttamista ja miten he asennoituvat uudistukseen ja arviointiin. Arvioitavat oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, englannin pitkä oppimäärä, fysiikka, historia ja matematiikka.

Helsingin osahanke: Apulaisprofessori Raili Hilden, professori Jukka Rantala, KM, MuM Amna Khawaja, FT Toni Mäkipää.

Lisätietoja: https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/parvi