Työntekijän on saatava taukonsa

Helka Luttinen kommentoi (HS Mielipide 10.1.) osuvasti uutista suomalaisten työntekijöiden ajankäytöstä työaikana. Selvityksen mukaan työntekijät käyttävät kolmanneksen työajasta muuhun kuin varsinaiseen työntekoon, kuten jutusteluun työtovereiden kanssa ja internetin selailuun.

Luttinen toi hyvin esiin sen, että olennaista olisi tarkastella myös varsinaisen työajan ulkopuolella tehtyä työtä. Tavallista nimittäin on, että töitä tehdään tavalla tai toisella myös vapaa-ajalla.

Myös selvitysten taustalla oleva ajatus työstä sataprosenttisena työsuorituksena vaatii tarkastelua. Nykyaikana tuntuu olevan tavallista olettaa, että työntekijän tulisi tehdä konkreettista työtä koko työajan, lukuun ottamatta lain määräämiä taukoja. Työnostajien mentaliteetin mukaan työntekijän pitäisi olla enemmän koneen kuin ihmisen kaltainen. Muuhun kuin työtehtäviin käytetty aika katsotaan suorastaan varkaudeksi työnantajalta.

Huomiotta kuitenkin jää se, että oikeastaan minkä tahansa työn suorittaminen tehokkaasti edellyttää lepotaukoja, sillä ihminen ei ole robotti. Toisin sanoen niin ajattelu- kuin fyysinenkin työ vaatii palautumishetkiä. Ihminen ei nimittäin kykene toimimaan keskittyneesti ja suorituskyvyltään parhaassa tilassa pitkiä pätkiä kerrallaan. Ilman taukoja keskittymiskyky yksinkertaisesti herpaantuu ja suoritusteho laskee vaikuttaen siten myös työkykyyn.

Mikäli työntekijä työskentelisi koko työajan ilman lepotaukoja, tietäisi se vain tehokkuuden laskua ja virheiden kasvua. Lyhyesti sanottuna: työaikana pidetyt lepotauot ovat osa työtä!

HS – Mielipide – 14.1.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *