Metro-lehden kolumni: Hyödyllisiä veroja

Eduskuntavaalien lähestyessä on etenkin verotus ollut yksi kuuma keskustelunaihe. Kriittisten puheenvuorojen mukaan verotuksella esimerkiksi rankaistaan menestyjiä ja estetään yrittämistä.

On toki ymmärrettävää, että ihmiset näkevät verot lähinnä miinuksina tuloissaan, mutta olennaista on katsoa laajemmin niitä hyötyjä, joihin verojen maksamiseen Suomessa liittyy.

Veroeurojen hyöty on suurempi kuin niiden arvon summa: yksilöt eivät saavuttaisi yksin niitä etuja, joihin he hyvinvointivaltion kautta pääsevät käsiksi. Suomessa yhteiskunta tarjoaa esimerkiksi toimivan infrastruktuurin, tasokkaan ja ilmaisen kouluksen, kohtuullisen terveydenhuollon ja toimeentulon suojan sekä turvallisen ympäristön. Tämä näkyy ihmisten korkeammassa hyvinvoinnissa ja elämänlaadussa – ehkä jopa onnellisuudessa.

Kuitenkin vain verot kirjataan palkkakuittiin, ei niiden hyötyjä. Menestyminenkään ei tapahdu tyhjiössä, vaan sitä on synnyttämässä yksilön lisäksi monet muut tekijät. Jo pelkästään huolehtimalla edellä mainituista yhteiskunnallisista puitteista, hyvinvointivaltio takaa myös yrittämisen perusedellytykset ja luo siten hedelmällisen pohjan menestyvälle yritystoiminalle.

Yrityksen kirjanpito kuitenkin kertoo verojen vain syöneen voittoja, eikä näe verovaroin tuotettuja hyötyjä voittojen taustalla. Pärjäämisen huumassa menestyminen mielletään usein henkilökohtaiseksi ansioksi, eikä kiinnitetä huomiota onnistumisten takana oleviin tekijöihin.

Läheskään aina näin ei onneksi ole. Esimerkiksi sensaatiomaiseen kasvuun yltänyt Supercell-yhtiö haluaa edelleen maksaa veronsa Suomeen ja sen perustajajäsenet ovat jopa rikkoneet veronmaksun ennätyksiä. Yhtiön toimitusjohtajan Ilkka Paanasen (HS 15.10.2013) toteamus ilmentääkin laajempaa ymmärrystä menestymisen yhteiskunnallisesta yhteydestä: ”Me olemme kasvaneet Suomessa ja olemme saaneet äärimmäisen paljon tältä yhteiskunnalta. Kun me pärjäämme, on oikein, että me jaamme sen hyvän yhteiskunnan kanssa. On meidän vuoromme maksaa takaisin.”

Hyvinvointivaltio ei rankaise, vaan tukee menestymistä.

~Hans Hämäläinen / Metro-lehti 30.3.2015

Alkuperäinen teksti: Metro-lehden sivuilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *