Contact information

Picture: Jukka Hämäläinen / Helsingin Uutiset


Hans Hämäläinen
Postdoctoral researcher

Population Research Institute, Väestöliitto
Kalevankatu 16
00100 Helsinki

hans.hamalainen [at] helsinki.fi
hans.hamalainen [at] vaestoliitto.fi

ResearchGate profile: click here