Tulevaisuuden muokkaajat uusien taitojen taustalla

Tulevaisuudentutkijat ja yritysedustajat USA:ssa kokosivat 10 tulevaisuuden työntekijän taitoa.

Nämä perustuvat kuuten tulevaisuuden muokkajaan (julkaistu huhtikuussa 2012) http://apolloresearchinstitute.com/sites/default/files/future_work_skills_2020_full_research_report_final_1.pdf

1. pitkäikäisyyden lisääntyminen, jotka muuttaa työurien luonnetta

2. älykkäiden koneiden ja systeemien kehittyminen, joka vähentää ihmisten rutiinitöitä

3.  Laskentatehokkuuden massiivinen lisääntyminen sekä sensoreiden ja prosessiontikyvyn  editystyminen muuttavat teknologian käyttöä

4. Uusien medioiden ekologia, tekstimuotoisuudesta visuaalisempiin muotoihin kuten videoihin ja animaatiohin, joka asettaa uusia haasteita myös ihmisen kognitiolle ja medialukutaidoille.

5. Verkostuneet organisaatiorakenteet, joissa sosiaaliset teknologiat toimivat hajautetulla älyllä sekä muokkavat tuotannon ja arvonluomisen keinoja.

6. Maailmanlaajuinen verkostoituneisuus, joka lisää monimuotoisuuden ja adaptiivisuuden vaatimuksia organisaatiossa

 

Mitä tarkoitetaan osaamisperustaisuudella?

Link

Marita Mäkisen ja Johanna Annalan artikkeli  “Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa”. Kasvatus & Aika, 1/2012.

Kirjoittajat erottavat kaksi keskeistä paradigmaa osaamisperustaisuuden taustalla. Englanninkieliset competence ja competency käsitteeet ovat käytössä koska vastineita suomenkielessä ei ole.

Competence-viitekehys painottaa taitoja (skills) ja niiden erilaisia jäsennyksiä, jolloin huomio kohdistuu standardien luomiseen ja tulosten mittaamiseen suhteessa ennalta määriteltyyn minimiin.” Ajatukseen sisältyy että taitoa tai osaamista voidaan tarkastella mitattavassa muodossa, eli kuinka hyvin suoriutuu tehtävän vaatimuksista.

Competency-lähestymistavan lähtökohta on henkilöiden potentiaaleissa ja toiminnassa, jolloin keskiössä on kysymys siitä, millaisia prosesseja mahdollisimman ansiokas suoriutuminen edellyttää ja miten sitä voidaan arvioida.” Tämä korostaa enemmän valmiuksia osallistua monimuotoiseen työskentelyyn, kuten projektityö tai tutkimustyö, jolloin odotetaan että henkilö tuntee riittävästi tehtävän työtapoja ja vaiheita osatakseen suunnitella, toteuttaa ja ratkaista työvaiheita sekä ennakoida ongelmakohtia.

 

Heine-seminar presentation

HEINE network seminar in April at the University of Helsinki

Seminar on Higher Education and Innovation Research 2012

We’ll present research from the Promoting work life competencies in higher education -project ProWO:

Developing University Pedagogy Through Trialogical Knowledge Practices and Technology

Hanni Muukkonen, Auli Toom, Minna Lakkala, Sami Paavola, & Liisa Ilomäki, University of Helsinki

Time: Friday 13th April 2012 at 9:15 – 11:00    HEINE_2012_4-Postareff_3