Tulevaisuuden muokkaajat uusien taitojen taustalla

Tulevaisuudentutkijat ja yritysedustajat USA:ssa kokosivat 10 tulevaisuuden työntekijän taitoa.

Nämä perustuvat kuuten tulevaisuuden muokkajaan (julkaistu huhtikuussa 2012) http://apolloresearchinstitute.com/sites/default/files/future_work_skills_2020_full_research_report_final_1.pdf

1. pitkäikäisyyden lisääntyminen, jotka muuttaa työurien luonnetta

2. älykkäiden koneiden ja systeemien kehittyminen, joka vähentää ihmisten rutiinitöitä

3.  Laskentatehokkuuden massiivinen lisääntyminen sekä sensoreiden ja prosessiontikyvyn  editystyminen muuttavat teknologian käyttöä

4. Uusien medioiden ekologia, tekstimuotoisuudesta visuaalisempiin muotoihin kuten videoihin ja animaatiohin, joka asettaa uusia haasteita myös ihmisen kognitiolle ja medialukutaidoille.

5. Verkostuneet organisaatiorakenteet, joissa sosiaaliset teknologiat toimivat hajautetulla älyllä sekä muokkavat tuotannon ja arvonluomisen keinoja.

6. Maailmanlaajuinen verkostoituneisuus, joka lisää monimuotoisuuden ja adaptiivisuuden vaatimuksia organisaatiossa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *