Onko natriumglutamaatti haitallista?

NATRIUMGLUTAMAATTI

Natriumglutamaatti (E621) on glutamiinihapon natriumsuola, jota käytetään aromivahventeena elintarvikkeissa. Sitä käytetään lähtökohtaisesti tuomaan tuotteeseen ’lihaisan’ -maun (umami) tai vahvistamaan aterian miellyttävyyttä. Natriumglutamaatti ja sen turvallisuus elintarvikelisäaineena on jo vuosia herättänyt keskustelua, kun kuluttajat ovat väitetysti saaneet oireita sitä nautittuaan (esimerkiksi päänsärkyä, heikkoutta ja ihottumaa).

 

HISTORIA & CHINESE RESTAURANT SYNDROME

Natriumglutamaattia on käytetty elintarvikkeissa 1900-luvun alusta, kun Tokion yliopiston tutkijakemisti Kikunae Ikeda huomasi sen erikoisen makupotentiaalin ja nimesi maun umamiksi. Kiinalaiset ravintolat alkoivat yleistyä Yhdysvalloissa 1960-luvulla ja nämä käyttivät annoksissaan runsaasti natriumglutamaattia. Ensimmäistä kertaa natriumglutamaatin turvallisuutta epäiltiin 1968, kun muutamat henkilöt raportoivat kokeneensa päänsärkyä ja yleistä heikkoutta kiinalaisessa ravintolassa ruokailtuaan. Syyksi epäiltiin natriumglutamaattia, ja aiheesta tehtiin ensimmäinen tutkimus 1969, jossa sen todettiin aiheuttavan neurologisia oireita vastasyntyneillä hiirillä [1]

 

KOKEET HIIRILLÄ – SYY GLUTAMAATTIPELKOON?

Tutkimuksessa [2] vuonna 1976 tutkittiin natriumglutamaatin vaikutusta ylipainoon eri-ikäisillä hiirillä: hiiriin injektoitiin 3 mg MSG / g (kehonpaino) 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 päivän ikäisinä

  • 16% hiiristä kuoli ennen viikkoa 10 ja 90%:lla eloonjääneistä todettiin selvää ylipainoa: molemmilla sukupuolilla rasvakudos lisääntyi 120 prosenttiyksiköllä
  • Veren glukoosipitoisuus ei yleisesti noussut, mutta muutamilla yksilöillä havaittiin selkeää nousua
  • 23 viikon ikäisillä hiirillä 100 g MSG/kg päivittäisessä ruokavaliossa ei aiheuttanut havaittavaa ylipainoa tai rasvakudoksen lisääntymistä
  • Tutkimuksen yhteenveto: vastasyntyneillä hiirillä natriumglutamaatin osoitettiin olevan vaarallista ylipainon ja rasvakudoksen nousun suhteen, mutta vaikutukset olivat huomattavasti vähäisempiä tai olemattomia aikuisilla hiirillä

 

Tutkimuksessa [3] vuonna 1994 tutkittiin natriumglutamaatin neurologisia vaikutuksia nuorilla hiirillä. Hiirten aivoihin injektoitiin joka toinen päivä 2,5 mg MSG/g (kehonpaino) hiirillä havaittiin selkeää alenemaa oppimiskyvyssä ja muistissa.

 

KOKEET IHMISILLÄ

Vuonna 2016 Yoko Obayashi ja Yoichi Nagamura kokosivat listan tutkimuksista, joissa on tutkittu natriumglutamaatin ja päänsäryn välistä yhteyttä. Tutkimuksissa natriumglutamaatti nautittiin kapselina tai ruokaan ja nesteisiin sekoitettuna. Valtaosa näistä tutkimuksista osoitti, että natriumglutamaatti ei ole tilastollisesti merkittävä syy päänsärkyyn. Ainoat tutkimukset, joissa natrimglutamaatti aiheutti päänsärkyä, oltiin suoritettu nesteillä. Näissä tutkimuksissa vertailunäytteet eivät sisältäneet mitään natriumglutamaatin kaltaista makua simuloivaa yhdistettä (esimerkiksi natriumkloridi). Etenkin tätä aihetta tutkiessa on tärkeää, että näyte ja vertailunäyte ovat aistinvaraisesti samankaltaisia lumevaikutuksen estämiseksi.

Jotkut väitteet natriumglutamaatin haitallisuudesta perustuvat ajatukseen, että ravinnosta saatu glutamaatti nostaisi aivojen glutamaattitasoja aiheuttaen neurologisia ongelmia. Ravinnosta verenkiertoon päätyneen glutamaatin on kuitenkin läpäistävä veri-aivoeste. Veri-aivoeste estää monien haitallisten aineiden pääsyä aivoihin ja se säätelee myös esimerkiksi aivojen glutamaattipitoisuutta. Joissain tutkimuksissa natriumglutamaatti on aiheuttanut hiirille erilaisia terveysongelmia, mutta näissä natriumglutamaatti injektoitiin. Ei kerrota, injektoitiinko näyte verenkiertoon vai suoraan aivoihin. Ravintoperäinen glutamaatti ei siis nykytiedon valossa pysty nostamaan aivojen glutamaattipitoisuutta, mutta toistaiseksi on epäselvää, vaikuttavatko jotkin sairaudet glutamaattitasojen säätelyyn.

 

MIKÄ ON LOPPUTULOS?

Yksilöiden omia kokemuksia vastaan on turha lähteä väittelemään tieteen avulla, mutta tutkimusten perusteella yksilöiden saamia akuutteja fyysisiä oireita ei pystytä tutkimuksin toistamaan. Ei ole myöskään näyttöä siitä, että natriumglutamaatti aiheuttaisi neurologisia terveysongelmia. Ei kuitenkaan vielä tiedetä, vaikuttavatko jotkin sairaudet veri-aivoesteen toimintaan ja siten aivojen glutamaattipitoisuuteen. Mikäli natriumglutamaatin käytöllä voi alentaa päivittäistä natriuminsaantia, voisi sen melkein luokitella ’’terveelliseksi’’. Kaikkea ei vielä tiedetä, mutta vaikuttanee siltä, että kohtuullinen natriumglutamaatin käyttö tuskin aiheuttaa terveysongelmia.

 

Lähteet:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5778021

Olney JW. Brain lesions, obesity and other disturbances in mice treated with monosodium glutamate. 1969 May 9th.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1106764?fbclid=IwAR1nbkpQMw32P2OAjJubCkEUFE34NHJ7vfFdhOmWJs4qttaETKWxsuOz63Q

Bunyan J, Murrell EA, Shah PP. The induction of obesity in rodents by means of monosodium glutamate. 1976 January.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8085168?fbclid=IwAR2vxAnp6JrK_0f6VjynXcGVn6t4g06hKKwmYxm-b5JOZKwM6f_3Odg52l8

Gao J, Wu J, Zhao XN, Zhang WN, Zhang YY, Zhang ZX. Transplacental neurotoxic effects of monosodium glutamate on structures and functions of specific brain areas of filial mice. 1994 February.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4870486/

Obayashi Y, Nagamura Y. Does monosodium glutamate really cause headache? A systematic review of human studies. 2016 May.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136011/

Hawkings R. The blood brain barrier and glutamate. 2009 July.

 

https://realfarmacy.com/silent-killer-hidden-kitchen-pantry-msg/

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9215242

Yang WH, Drouin MA, Herbert M, Mao Y, Karsh J. The monosodium glutamate symptom complex: assessment in a double-blind, placebo-controlled, randomized study. 1997 June.