Publications / links

 

Publications

Lefkofridi, Zoe, Giger, Nathalie & Holli, Anne Maria: “When all parties nominate women: The role of political gender stereotypes in voters’ choices.” Politics & Gender. Published online: 28 November 2018.

Holli, Anne Maria (2018): ”Stoppi naisten tutkijauralle heti kättelyssä?: graduarvostelun sukupuolivääristymä Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin oppiaineessa.” Teoksessa Hanna-Mari Kivistö, Hanna-Mari, Kuokkanen, Kanerva, Weide,Marjukka & Virtanen, Joonatan (toim.): Politiikan tulkinta : juhlakirja Marja Keräselle. SoPhi 141, Jyväskylä, s. 87-102. (Link to  publication on the net)

Holli, Anne Maria (2016): ‘Selvityshenkilöt uudella vuosituhannella. Tutkimus selvityshenkilöinstituution piirteistä ja muutostrendeistä 1990-luvulta nykypäivään.’ Hallinnon tutkimus 1/2016, 5-23.

Holli, Anne Maria & Harder, Mette Marie Staehr (2016): ‘Towards a Dual Approach: Comparing the Effects of Parliamentary Committees on Gender Equality in Denmark and Finland.’ Parliamentary Affairs 69(4):794-811. Link

Hoppania, Hanna-Kaisa & Holli, Anne Maria (2015): ‘States of Gender Democracy: Variations of a Theme in Finland.’ In Galligan, Yvonne (ed.): States of Gender Democracy. Gender and Politics in the European Union. Routledge, London and New York, , 50-66.

Giger, Nathalie, Holli, Anne Maria, Lefkofridi, Zoe & Wass, Hanna (2014): “The Gender Gap in Same-Gender Voting: The Role of Context.” Electoral Studies. 35(3), 303-314.

Holli, Anne Maria (2014): “Sukupuoli, valta ja työnjako valiokunnissa”   (‘Gender, power and division of labour in parliamentary standing committees’). In Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (eds.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Gaudeamus, Helsinki,  132-149. (Order book from here)

Additional linked articles

Holli, Anne Maria (2012): ‘Does Gender Have an Effect on the Selection of Experts by Parliamentary Standing Committees? A Critical Test of “Critical”Concepts. ‘Politics & Gender, 8 (3), September 2012, pp 341- 366.

Holli, Anne Maria (2011): ‘Transforming Local Politics? The impact of gender quotas in Finland.’ In Pini, Barbara (ed.): Women and Representation in Local Government. International Case Studies. Routledge: London and New York, 142-158.

Holli, Anne Maria & Wass, Hanna (2010): ‘Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland.’ European Journal of Political Research 49: 598–630.

Holli, Anne Maria; Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva (2006): ‘Quota trouble. Talking about gender quotas in Finnish local politics.’  International Feminist Journal of Politics, 8:2, June , 169-193.4

Linked research reports

Holli, Anne Maria & Saari, Milja: Sukupuoli eduskunnan asiantuntijakuulemisissa. [Gender in Parliamentary Expert Hearings.] TANE-julkaisuja 11. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Helsinki 2009, 112 p

Linked commentaries

“Demokratiaako yliopistolla?” HYT Jäsenlehti 4/2009, s.6-9.

Leave a Reply

Your email address will not be published.