Opiskelijoille (in Finnish)

VASTAANOTTO (lukukausien aikana) /OFFICE HOURS

Keskiviikko 14-15 /Wed 14-15

Klo 14-15 rutiiniasiat ja nopeat käynnit; ke  klo 15-16 varattu pidempään asiointiin, esim. graduaiheesta konsultaatiota haluaville ym..

Oveni ulkopuolella on keskiviikkoja varten lukukausien aikana lista, johon voi merkata nimen jo etukäteen varatakseen pitempiä aikoja (30-60 min)) “kakkosajalle”.  Huom! Saatan poistua muille asioille, jos kukaan ei ole varannut aikaa klo 15 mennessä.

Omien ohjattavien ohjaustapaamiset sovitaan  erikseen.

KONTAKTIOPETUS LUKUKAUDELLA 2018-19

Perusopinnot:  PVK-P110 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (yhdessä Turo Virtasen kanssa) (Periodi I)

Syventävät opinnot: PVM-P304 Feminist Political Theory 5 ECTS (Period II)

Maisteriseminaari I, politiikka ja organisaatiot (syksy, periodit I-II)

Maisteriseminaari II, politiikka ja organisaatiot (kevät, periodit III-IV)

Jatkokoulutus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen tohtorikoulutusseminaari (syksy 2018, periodit I-II)

 

TENTIT 2017-20

PVM-P302 Demokratian tutkimuksen nykysuuntauksia 10 op

  • Voidaan suorittaa Examinariumissa   – ilmoittaudu ensin weboodissa ja sitten varaa aika tenttiin Examinariumista  – Examination is in the format of aquarium examination – register first in weboodi and then reserve time in the Examinarium.

PVM-P304 Feministisen politiikantutkimuksen teoria 5 op

  • Lähiopetus periodilla II (Holli) tai Examinarium).

PVM-P309 Sukupuoli ja politiikka Euroopassa 5 op

  • Lähiopetus tai Examinarium

PVK-P206 Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op (syksy 2018) – huom. Saara Turkka tenttii 1/19 alkaen

  •  Lähiopetus periodilla III (Rauli Mickelsson)
  • Examinarium VAIN sivuaineilijoille (Saara Turkka tenttii 1.1. 19 alkaen)

————————————————————————————————————–

Palautetta aiemmista kursseista

P210 Valta modernisssa poliittisessa ajattelussa (syksy 2013):

“Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja olin tähän enemmän kuin tyytyväinen. Asiat käytiin perusteellisesti läpi ja oppilaita pyrittiin ottamaan mukaan.”

“Käydyt keskustelut hedelmällisiä ja niitä jäi miettimään vielä tapaamisten jälkeen. Opettajalla hyvät pedagogiset taidot!”

“Kiitos upeasta kurssista! Tämän takia opiskelen valtio-oppia.”

“Valta koottu ymmärrevästi ‘paketiksi’.”

“Luennot olivat hyvin toteutettuja ja mukaansatempaavia. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn yhdistely yhteen kurssiin toimivaa. Parhaimpia kursseja valtiotieteellisessä ja koko yliopistossa tähän asti. Hyvä kurssimateriaali ja kirja.”

“Tunnelma rento ja hyvä.”

“Erittäin kiinnostava lukupiiri!”

“Kurssin aihealue tasapainotettu hyvin eri ajattelijoiden kesken. Plussaa lopputuntien kertauksesta ja opitun sovelluksesta.”

 

P215 Demokratiaa teoriana ja käytännössä (kl 2014) – ks. kooste kurssipalautteesta Kooste_opiskelijapalautteesta_demokratiakurssiFinal

 

Y101 Johdatus Valtio-oppiin  (sl 2014) — ks. koosTe kurssipalautteesta KurssinPalauteOpettajanKommenttienKera2

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.