TA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 2015

8.12 Tentin arvosanat

Tavoite: Kurssin suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kurssi auttaa myös ymmärtämään talouspolitiikan vaikutuksia Suomen ja euroalueen talouteen. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on esitellä Suomen talouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta, ajankohtaisia aiheita ja talouspoliittisia kysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat ja euroalueen talouskriisi. Kurssi koostuu eri teemoja käsittelevistä asiantuntijaluennoista.

Luennot (24 t): 28.10. – 3.12.2015, ke klo 16–18 (Porthania, PI) ja to klo 16–18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1

28.10 (ke): Antti Ripatti: Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

29.10 (to): Tiina Helenius: Syksyn markkinaturbulenssin makroperusteet

4.11 (ke): Tuomas Välimäki: Euroalueen rahapolitiikka finanssikriisissä

5.11 (to): Leena Mörttinen: Maailmantalouden murros

11.11 (ke): Olli-Pekka Lehmussaari: Kansainvälinen valuuttarahasto: peikko vai pelastaja?

12.11 (to): Lauri Kajanoja: Suomen kustannuskilpailukyky

18.11 (ke): Matti Pohjola: Talouskasvu ja hyvinvointi: Miten Suomi saadaan uuteen nousuun?

19.11 (to): Lauri Uotila: Kansantalous ja rahoitusmarkkinat       toinen osa

25.11 (ke): Raimo Sailas: Ajankohtaisia talouspoliittisia kysymyksiä

Esitysmateriaali (Graafit PPT-tiedosto)

26.11 (to): Tapio Palokangas: Taloudellisen Kasvun Syyt

2.12 (ke): Suvi-Anne Siimes: Suomen työeläkejärjestelmä – kummajainen Euroopassa?

3.12 (to): Risto Murto: Keskuspankit ja sijoittajat finanssikriisissä

Tentit:

HUOM.! Muutokset ovat mahdollisia.

Loppukuulusteluun ja uusintakuulusteluihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. (ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita, avoimen yliopiston tentit listattu alempana).

Ti 8.12.2015 Loppukuulustelu
Aika ja paikka: klo 9 -11, PR (Päärakennus), Sali 1

Ke 20.1.2016 Uusintakuulustelu
Aika ja paikka: klo 10 -12, PR (Päärakennus), Sali 13

Ti 22.3.2016 2. Uusintakuulustelu
Aika ja paikka: klo 9 -11, PIII (Porthania)

Kurssille osallistuu myös avoimen yliopiston opiskelijoita. Avoimen yliopiston tenttipäivät ovat:

Ke 9.12.2015 klo 17 -20.

La 23.1.2016 klo 9 -12.

La 5.3.2016 klo 9 -12.

 Vastuuhenkilö  Kurssin koordinaattorina toimii yliopistonlehtori Juha Tervala ja kurssiassistenttina tohtorikoulutettava Harri Pönkä (31.12.2015 asti).
 Oppimateriaali ja   kirjallisuus  Luentomateriaali sekä luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.