The mental health and substance use treatment services department looking for researcher

Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto (MIPO) hakee Vaasaan tai Helsinkiin tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian 18 kuukauden ajaksi.

Tehtävänä on toimia EU:n tutkimusohjelman rahoittaman REFINEMENT-hankkeen kansallisena koordinaattorina, toteuttaa eurooppalaisen hankkeen kokonaisarvioinnin ja osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön mielenterveyspalvelujen rahoitusmallien kehittämiseksi. Tehtävän sijoituspaikka on Vaasa tai Helsinki.

Työn tärkein tehtävä on mielenterveyspalvelujen asiakaspolkujen mallintaminen, simulointi ja analysointi tilastomenetelmin ja visuaalisesti (esim MagnaView-ohjelmalla) perustuen yksilötason reksiteridataan. Työtehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöä käsittelevien rekisteriaineistojen ja muiden kvantitiivisten aineistojen analysointi ja raportointi EU:n tasolla, sekä kansainvälisten tieteellisten julkaisujen valmistelu ja viimeistely.Tehtävä edellyttää perehtyneisyyttä tilastolliseen SAS-ohjelmaan. Tutkija vastaa hankkeen arvioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tutkija osallistuu myös MIPOn muuhun asiantuntijatyöhön.

REFINEMENT HAKU