Lausunto arpajaislain muutoksesta

CEACG on toimittanut pyynnöstä lausunnon arpajaislain muutoksesta. Muutoksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää ja ehkäistä rahapelihaittoja. Esitys sisältää myös tutkimuksen perusteella hyviä keinoja tähän, ml. pakollinen tunnistautuminen ja pelaajadatan hyödyntäminen haittojen seurantaa ja tutkimusta varten. Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta vielä keskeisempää on kuitenkin altistuksen ja saatuvuuden vähentäminen. Tästä huolimatta esitys ei sisällä ehdotusta luopua rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmästä.

CEACGin tutkimusnäyttöön perustuvan näkemyksen mukaan rahapeliautomaattien hajasijoituksesta luopuminen olisi kuitenkin keskeisin keino vähentää rahapelihaittoja, rahapelien näkyvyyttä ja myös rahapelaamisen normalisaatiota suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lue lausunto: Lausunto ceacg.