Lausunto arpajaislain muutoksesta

CEACG on toimittanut pyynnöstä lausunnon arpajaislain muutoksesta. Muutoksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää ja ehkäistä rahapelihaittoja. Esitys sisältää myös tutkimuksen perusteella hyviä keinoja tähän, ml. pakollinen tunnistautuminen ja pelaajadatan hyödyntäminen haittojen seurantaa ja tutkimusta varten. Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta vielä keskeisempää on kuitenkin altistuksen ja saatuvuuden vähentäminen. Tästä huolimatta esitys ei sisällä ehdotusta luopua rahapeliautomaattien hajasijoitusjärjestelmästä.

CEACGin tutkimusnäyttöön perustuvan näkemyksen mukaan rahapeliautomaattien hajasijoituksesta luopuminen olisi kuitenkin keskeisin keino vähentää rahapelihaittoja, rahapelien näkyvyyttä ja myös rahapelaamisen normalisaatiota suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lue lausunto: Lausunto ceacg.

Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers

Governing Human Lives and Health in Times of Pandemics

CALL FOR CHAPTERS (PDF)

In the autumn of 2019, a young generation spoke out to world leaders about their right to a future and Greta Thunberg became a symbol for global change. In the spring of 2020, the COVID-19 pandemic has in turn rapidly actualized a negotiation on the value of senior citizens’ lives. In each case the core questions remain the same:

What type of reasoning justifies the control of populations’ actions and lifestyles in the name of e.g. the vulnerable, economic prosperity or future generations’ longevity and health? To what extent are we willing to go in our pursuit of these short- and long-term goals?

The principles underpinning the implementation of collective interventions, orienting populations towards better health and futures, have traditionally formed a focal concern within the seminal works of social scientists working on control policies, health and lifestyles. Continue reading “Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers”

Veikkausraha on ongelmallinen käsite

Julkisessa keskustelussa on alettu käyttää käsitettä ”veikkausraha”. Käsite käytettiin esimerkiksi kun Helsingin Sanomissa (19.4.2020) nostettiin hiljattain esiin, kuinka suomalaista kansalaisyhteiskuntaa tuetaan suomalaisten rahapelaamisesta kanavoiduilla valtioavustuksilla.

Vaikka käsite voi lisätä tarpeellista tietoisuutta rahapelitoiminnan ja hyvinvoinnin rahoituksen välisestä yhteydestä, se ei ole kuitenkaan ongelmaton. Sen huoleton käyttö voi luoda virheellisiä mielikuvia.

Ensinnäkin käsite saattaa automatisoida ajatusta Veikkauksesta yhteiskunnallisena hyväntekijänä. Veikkauksen tuottoihin pohjaava tukisysteemi on kuitenkin lakisääteinen; se ei perustu yrityksen ”hyvyyteen”, vaikka yhtiö itse on hyödyntänyt tätä mielikuvaa omassa markkinoinnissaan. Continue reading “Veikkausraha on ongelmallinen käsite”

Moral governance in responsible beverage serving

Katariina Warpenius is well-known to the alcohol research community, especially for her work on local alcohol policy. In her doctoral dissertation she unfolds local alcohol policy projects and trials as political and epistemic projects which channel certain kinds of governance. “It reflects a Nordic post-centralized governance mode”, explains Warpenius, who is defending her PhD work on Friday. Continue reading “Moral governance in responsible beverage serving”

Australian version of the Gothenburg system

Researchers at the Faculty of Social Sciences had the rare opportunity to listen to CEACG guest Australian social anthropologist Maggie Brady on Friday. Her work has involved fieldwork dealing with Indigenous health and land issues in different parts of the Australian continent.

In her new book “Teaching ‘Proper’ Drinking? Clubs And Pubs In Indigenous Australia” she describes the “spontaneous” North Australian version of the Gothenburg system of community owned hotels and bars that control drinking and revenues from selling alcohol in order to instill social order and safety.

Please, view BOOK FLYER.

The small seminar was arranged together with the journal Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Lehdistötiedote: Sosiaalisen median alkoholimainonta ja rahapelaaminen pinnalla 25.5.

Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen hallinnan ja sääntelyn tutkimuskeskus (Centre for Addiction, Control and Governance, CEACG) esittelee perjantaina 25.toukokuuta kello 13-16 järjestettävässä seminaarissa uusia tutkimustuloksiaan. Seminaarissa käsitellään elämäntapojen sääntelyyn liittyviä kysymyksiä kuten rahapelipolitiikkaa, alkoholimarkkinointia ja sitä, mitä yhteiskunnallista relevanssia on addiktion aivosairausmallilla.

CEACG:in tutkimushankkeessa on tarkasteltu, miten uusi alkoholimainontaa koskeva sääntely on näkynyt sosiaalisen median alkoholimainonnassa ja onko globaalien sosiaalisen median ympäristöjen sääntely kansallisella lainsäädännöllä edes mahdollista. Vertailukohtana tutkimuksessa on käytetty Ruotsia, jossa vastaavaa sääntelyä ei vielä ole.
Alustavien tulosten mukaan lailla ei näyttäisi olleen vaikutusta mainonnan volyymiin, mutta kuluttajien sisältöjen käyttö osana mainontaa on vähentynyt. Lainvastaisiksi tulkittavien mainontasisältöjen käyttö on ollut vähäistä jo ennen lain voimaanastumista. Tulokset viittaavat siihen, että lain merkitys on ollut pikemminkin ennaltaehkäisevä.

Kansalaiset suhtautuvat ristiriitaisesti Veikkaukseen

Suomen rahapeliyhtiöt Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Finntoto yhdistyivät vuonna 2017. CEACG-yksikössä on meneillään tutkimushanke, joka tarkastelee ryhmähaastattelujen avulla suomalaisten näkemyksiä rahapelaamisen sääntelystä sekä rahapelimonopolin toiminnasta sekä käsityksiä siitä, miten rahapelituotot tulisi käyttää.
Alustavat tulokset paljastavat, että suomalaiset suhtautuvat Veikkauksen toimintaan ja pelien mainontaan ja saatavuuteen arjen keskellä ristiriitaisesti. Monopoliasemassa olevaa Veikkausta kuitenkin pidetään ”pienempänä pahana” kuin kansainvälisiä rahapeliyhtiöitä. Veikkauksen oikeutus perustuu erityisesti sen yleishyödylliseen toimintaan: monet haastateltavista pitivät positiivisena sitä, että Veikkauksen voitoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi nuorten harrastustoimintaa.
Seminaarissa avataan lisää näitä tuloksia.

Seminaari järjestetään osoitteessa: Snellmaninkatu 12, 2. kerros, huone 210, Social- och kommunalhögskolan.

Tervetuloa ! Continue reading “Lehdistötiedote: Sosiaalisen median alkoholimainonta ja rahapelaaminen pinnalla 25.5.”

New project on agency

CEACG-researcher Petteri Koivula is initiating his doctoral dissertation project on how agency is construed and reproduced through the epistemic project of brain-based addiction.
The project Brain-based addiction: Implications for views on agency (AGENCY) will ask how the epistemic project of brain-based addiction comes about and its implications for persons who suffer from the problems. The study inquires into how agency of people with addictions materializes in the implementation of the Brain Disease Model of Addiction (BDMA) in general epistemic and popular constructs; in policy and practice and in treatment settings. The project, which is entangled with the A-BRAIN consortium, has cooperation partners in Canada and in Germany.
Koivula, who has previously worked at the National Institute for Health and Welfare (THL), started as a research assistant at the CEACG in April. He recently finalized his master’s thesis from the University of Turku concerning psychedelic drug use experiences.
During the work with his dissertation Petteri will be enrolled as a PhD student at the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

The A-BRAIN project’s first meeting

The A-BRAIN research consortium had its first work meeting in Toronto 26-28.3.2018. In the picture, from left Patricia Conrod, Sarah Forberger, Michael Egerer, Matilda Hellman, Jürgen Rehm. Jeffrey Wardell, Elroy Boers, Christian Hendershot.
Missing from picture: Anna Alanko, John Cunningham, Doris Ochterbeck, Petteri Koivula

Debate article on marketing of alcohol

Asking consumers to recommend alcohol products and give ideas on their use in interactive mass media platforms is an enormous and cheap marketing resource for the alcohol industry. Swedish regulation and supervision is lagging behind, writes CEACG-researchers Matilda Hellman, Mikaela Lindeman and Johan Svensson in a debate article in the Metro paper this morning. Read the debate article here.