The brain as an epistemic project

The Finnish society for alcohol, drug, and gambling researchers (AHRTS) celebrated that it has passed 60 years since its establishment. Matilda Hellman was invited as anniversary celebration speaker. Her topic was “The contribution of neuroscience: how is it construed and how it is used?”

Hellman introduced the ERA-NET consortium of which she is the Principal Investigator (PI). The project focuses on the epistemic project of neuroscience in addiction.

Continue reading “The brain as an epistemic project”

CEACGin lausunto arpajaislain uudistusta varten asiantuntijakuulemisessa 4.11.2020

Arpajaislakityöryhmän asiantuntijakuuleminen 4.11.2020

Virve Marionneau & Michael Egerer, CEACG, Helsingin yliopisto

Otamme kantaa Helsingin yliopiston CEACG-tutkimuskeskuksen puolesta teemoihin seuraavilta osin: 

1. Pakollisen tunnistautumisen laajentaminen hajasijoitetusta rahapeliautomaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen ja peliestot. 

Continue reading “CEACGin lausunto arpajaislain uudistusta varten asiantuntijakuulemisessa 4.11.2020”

CEACGin lausunto arpajaislain uudistusta varten sisäministeriön kuulemisessa 11.11.2020

Arpajaislakityöryhmän kuuleminen, 11.11.2020

Janne Nikkinen & Virve Marionneau, CEACG/Helsingin yliopisto

Otamme kantaa HY:n CEACG-tutkimuskeskuksen puolesta liittyen tunnistautumiseen, automaattien sijoitteluun ja markkinointiin. 

1. Pakollisen tunnistautumisen laajentaminen hajasijoitetusta rahapeliautomaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen ja peliestot. 

Continue reading “CEACGin lausunto arpajaislain uudistusta varten sisäministeriön kuulemisessa 11.11.2020”

New methods for understanding gambling operators’ socioeconomic impact

European gambling companies have been organized to contribute to society in many ways. The main focus of the Political Economy of Gambling (PolEG) project is to investigate how this surplus created in gambling provision is circulated further in European societies. Particular attention is paid to different stakeholders and overlapping interests in political and economic action.

Two new reports by the PolEG project offer a broad understanding of the phenomenon and introduce new methodologies to compare Veikkaus and other European gambling companies: how to measure and compare the amounts they contribute to society and what kind of actors are at the receiving end. The reports also provide insight into the debate on how to better organize the gambling system, and what kind of alternatives are available.

Continue reading “New methods for understanding gambling operators’ socioeconomic impact”

Riippuvuuskysely 2020 tavoittaa laajalti kentän ammattilaisia

Riippuvuuskysely 2020 -tutkimuksessa kartoitetaan päihde-, rahapeli- ja riippuvuusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja ymmärryksiä riippuvuuksista. Kyselyyn voi vastata 1.11. saakka.

Kyselyn taustalla on laaja kartoitustyö, jossa on pyritty listaamaan muun muassa päihdehoidon ja -huollon, ehkäisevän päihdetyön, tutkimuksen ja politiikan toimijoita ruohonjuuritasolta alkaen.

Continue reading “Riippuvuuskysely 2020 tavoittaa laajalti kentän ammattilaisia”

Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers

Governing Human Lives and Health in Times of Pandemics

CALL FOR CHAPTERS (PDF)

In the autumn of 2019, a young generation spoke out to world leaders about their right to a future and Greta Thunberg became a symbol for global change. In the spring of 2020, the COVID-19 pandemic has in turn rapidly actualized a negotiation on the value of senior citizens’ lives. In each case the core questions remain the same:

What type of reasoning justifies the control of populations’ actions and lifestyles in the name of e.g. the vulnerable, economic prosperity or future generations’ longevity and health? To what extent are we willing to go in our pursuit of these short- and long-term goals?

The principles underpinning the implementation of collective interventions, orienting populations towards better health and futures, have traditionally formed a focal concern within the seminal works of social scientists working on control policies, health and lifestyles. Continue reading “Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers”

Veikkausraha on ongelmallinen käsite

Julkisessa keskustelussa on alettu käyttää käsitettä ”veikkausraha”. Käsite käytettiin esimerkiksi kun Helsingin Sanomissa (19.4.2020) nostettiin hiljattain esiin, kuinka suomalaista kansalaisyhteiskuntaa tuetaan suomalaisten rahapelaamisesta kanavoiduilla valtioavustuksilla.

Vaikka käsite voi lisätä tarpeellista tietoisuutta rahapelitoiminnan ja hyvinvoinnin rahoituksen välisestä yhteydestä, se ei ole kuitenkaan ongelmaton. Sen huoleton käyttö voi luoda virheellisiä mielikuvia.

Ensinnäkin käsite saattaa automatisoida ajatusta Veikkauksesta yhteiskunnallisena hyväntekijänä. Veikkauksen tuottoihin pohjaava tukisysteemi on kuitenkin lakisääteinen; se ei perustu yrityksen ”hyvyyteen”, vaikka yhtiö itse on hyödyntänyt tätä mielikuvaa omassa markkinoinnissaan. Continue reading “Veikkausraha on ongelmallinen käsite”

Tutkimuskutsu: Rahapelaaminen koronaviruksen aikaan

CEACGin ja yhteistyökumppaneiden tutkimuksessa selvitetään rahapelaamista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tutkimuskysely on nyt auki.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä ihmisten kokemuksia siitä, onko koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila vaikuttanut jollain tapaa rahapelaamiseen Suomessa, ja jos on, niin millä tavoin. Kysely on suunnattu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka pelaavat tai jonka läheinen pelaa rahapelejä.

Osallistumalla tutkimukseen autat keräämään tietoa rahapelitarjonnan rajoituksista ja niiden vaikutuksista. Tuloksia käytetään myös peliongelmissa auttavien ja tukevien palvelujen kehittämiseen.

Vastaa kyselyyn hankkeen sivuilta täältä.

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopiston tutkimuskeskus CEACG yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n, Sosped-säätiön, Peluurin, Peliklinikan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Lisätietoa tutkimuksesta löydät hankkeen nettisivuilta. Kutsua tutkimuskyselyyn saa jakaa!

CEACG etsii tutkimusavustajaa

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on tutkimusyksikkö Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ryhmän tutkimus keskittyy tarkastelemaan poikkitieteellisesti elämäntapoihin, riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja.

Nyt CEACG hakee joukkoonsa tutkimusavustajaa / teknistä avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 4.5.2020 – 31.7.2021. Valittu henkilö tulee työskentelemään monipuolisissa tutkimusta avustavissa tehtävissä osahankkeissa, jotka liittyvät arpajaislain 52. § mukaiseen rahapelihaittojen seurannan, tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon kehittämisen toimintaan. Osahankkeet käsittelevät rahapelijärjestelmää ja sen julkisuuskuvaa. Työtehtävät pitävät sisällään muun muassa aineiston analyysiin ja tutkimusraportointiin liittyviä tehtäviä sekä muita tutkimusta avustavia tehtäviä.

Continue reading “CEACG etsii tutkimusavustajaa”