På svenska

Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning (CEACG) är en forskargrupp vid vid Statsvetenskapliga fakulteten. Gruppens forskning berör främst livsstilar, beroendeproblem, samt mental hälsa med fokus på kontroll och reglering genom politik och styrning. Projekten är ofta tvärvetenskapliga (samhällsvetenskaper, statsvetenskap, humaniora, folkhälsa).

CEACG-forskarna är med i många nationella och internatonella forskningsprojekt. Under de senaste åren har gruppen etablerat sin position som en del av den inhemska universitetsvärlden och har även profilerat sig starkt inom internationellt forskningssamarbete.

I projekten — som handlar om till exempel spel, rusmedel, beroenden och mental ohälsa – ligger fokus på de system och den politik som förs för att reglera och förebygga problemen. Inramningen är främst samhällelig och inställd på att skönja principer och underliggande mekanismer; ofta ingår ett socialpolitiskt och välfärdssamhälleligt perspektiv.

Centret har specialiserat sig på fyra områden:

1. Beroendeproblem: beteenden, begrepp och teorier
2. Samhällelig reglering av spel, alkohol, tobak och narkotika
3. Välfärdsstat, social- och hälsosektorns institutioner, system och styrning
4. Kommersiella intressen och marknadsföring av alkohol, spel och matprodukter

Redaktionen för tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fungerar också i samma lokaler med CEACG.

Forskargruppen har delfinansiering genom ett samarbetskontrakt med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Årsrapport 2018 (på finska)
Årsrapport 2017 (på finska)
Årsrapport 2016 (på finska)

KONTAKT

Forskningsdirektör
Virve Marionneau
virve.marionneau@helsinki.fi

Koordinator
Jenni Kuisma
jenni.kuisma@helsinki.fi