New methods for understanding gambling operators’ socioeconomic impact

European gambling companies have been organized to contribute to society in many ways. The main focus of the Political Economy of Gambling (PolEG) project is to investigate how this surplus created in gambling provision is circulated further in European societies. Particular attention is paid to different stakeholders and overlapping interests in political and economic action.

Two new reports by the PolEG project offer a broad understanding of the phenomenon and introduce new methodologies to compare Veikkaus and other European gambling companies: how to measure and compare the amounts they contribute to society and what kind of actors are at the receiving end. The reports also provide insight into the debate on how to better organize the gambling system, and what kind of alternatives are available.

Continue reading “New methods for understanding gambling operators’ socioeconomic impact”

Riippuvuuskysely 2020 tavoittaa laajalti kentän ammattilaisia

Riippuvuuskysely 2020 -tutkimuksessa kartoitetaan päihde-, rahapeli- ja riippuvuusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja ymmärryksiä riippuvuuksista. Kyselyyn voi vastata 1.11. saakka.

Kyselyn taustalla on laaja kartoitustyö, jossa on pyritty listaamaan muun muassa päihdehoidon ja -huollon, ehkäisevän päihdetyön, tutkimuksen ja politiikan toimijoita ruohonjuuritasolta alkaen.

Continue reading “Riippuvuuskysely 2020 tavoittaa laajalti kentän ammattilaisia”

Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers

Governing Human Lives and Health in Times of Pandemics

CALL FOR CHAPTERS (PDF)

In the autumn of 2019, a young generation spoke out to world leaders about their right to a future and Greta Thunberg became a symbol for global change. In the spring of 2020, the COVID-19 pandemic has in turn rapidly actualized a negotiation on the value of senior citizens’ lives. In each case the core questions remain the same:

What type of reasoning justifies the control of populations’ actions and lifestyles in the name of e.g. the vulnerable, economic prosperity or future generations’ longevity and health? To what extent are we willing to go in our pursuit of these short- and long-term goals?

The principles underpinning the implementation of collective interventions, orienting populations towards better health and futures, have traditionally formed a focal concern within the seminal works of social scientists working on control policies, health and lifestyles. Continue reading “Social Control Policies in Times of Pandemics: Call for Papers”

Veikkausraha on ongelmallinen käsite

Julkisessa keskustelussa on alettu käyttää käsitettä ”veikkausraha”. Käsite käytettiin esimerkiksi kun Helsingin Sanomissa (19.4.2020) nostettiin hiljattain esiin, kuinka suomalaista kansalaisyhteiskuntaa tuetaan suomalaisten rahapelaamisesta kanavoiduilla valtioavustuksilla.

Vaikka käsite voi lisätä tarpeellista tietoisuutta rahapelitoiminnan ja hyvinvoinnin rahoituksen välisestä yhteydestä, se ei ole kuitenkaan ongelmaton. Sen huoleton käyttö voi luoda virheellisiä mielikuvia.

Ensinnäkin käsite saattaa automatisoida ajatusta Veikkauksesta yhteiskunnallisena hyväntekijänä. Veikkauksen tuottoihin pohjaava tukisysteemi on kuitenkin lakisääteinen; se ei perustu yrityksen ”hyvyyteen”, vaikka yhtiö itse on hyödyntänyt tätä mielikuvaa omassa markkinoinnissaan. Continue reading “Veikkausraha on ongelmallinen käsite”

Tutkimuskutsu: Rahapelaaminen koronaviruksen aikaan

CEACGin ja yhteistyökumppaneiden tutkimuksessa selvitetään rahapelaamista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tutkimuskysely on nyt auki.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä ihmisten kokemuksia siitä, onko koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila vaikuttanut jollain tapaa rahapelaamiseen Suomessa, ja jos on, niin millä tavoin. Kysely on suunnattu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka pelaavat tai jonka läheinen pelaa rahapelejä.

Osallistumalla tutkimukseen autat keräämään tietoa rahapelitarjonnan rajoituksista ja niiden vaikutuksista. Tuloksia käytetään myös peliongelmissa auttavien ja tukevien palvelujen kehittämiseen.

Vastaa kyselyyn hankkeen sivuilta täältä.

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopiston tutkimuskeskus CEACG yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n, Sosped-säätiön, Peluurin, Peliklinikan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Lisätietoa tutkimuksesta löydät hankkeen nettisivuilta. Kutsua tutkimuskyselyyn saa jakaa!

CEACG etsii tutkimusavustajaa

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on tutkimusyksikkö Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ryhmän tutkimus keskittyy tarkastelemaan poikkitieteellisesti elämäntapoihin, riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja.

Nyt CEACG hakee joukkoonsa tutkimusavustajaa / teknistä avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 4.5.2020 – 31.7.2021. Valittu henkilö tulee työskentelemään monipuolisissa tutkimusta avustavissa tehtävissä osahankkeissa, jotka liittyvät arpajaislain 52. § mukaiseen rahapelihaittojen seurannan, tutkimuksen, ehkäisyn ja hoidon kehittämisen toimintaan. Osahankkeet käsittelevät rahapelijärjestelmää ja sen julkisuuskuvaa. Työtehtävät pitävät sisällään muun muassa aineiston analyysiin ja tutkimusraportointiin liittyviä tehtäviä sekä muita tutkimusta avustavia tehtäviä.

Continue reading “CEACG etsii tutkimusavustajaa”

The fascination of addiction realities

What’s so fascinating about addiction realities? Petteri Koivula’s doctoral dissertation work enquires into how addiction is performed as an illness of the brain in scientific and media practices. He explains why this can have meaningful implications for people with addiction.

With rapid advances in neurotechnology, such as neuroimaging, the brain has become the most prominent site for exploring addictive behaviours. Meanwhile, people’s capability to stay healthy and well-functioning is increasingly seen to be intimately connected to their capability to exercise personal agency. While finishing his master’s studies, Koivula got interested in this strange contradiction. How does the view of addiction as a brain disease affect addiction policies and treatment, and influence how people with addiction are viewed? A possibility to study this matter came about in 2018 within the CEACG project for the ethical implementation of addiction neuroscience (the A-BRAIN).

Continue reading “The fascination of addiction realities”

System comparisons expose patters of inequality

In a twist of fate French sociology student Sébastien Berret ended up conducting his PhD studies at the University of Helsinki. In our December edition of the Researcher of the Month series, Berret reveals how he found himself interested in gambling regulation policies – and moving from Paris to Pasila.

In his PhD work Berret is analyzing and comparing the lottery sector and its vested interests between Finnish, French and Hungarian gambling policy contexts.

– I look into how and why these systems are different, and what kind of underlying vested interests there are. The main objective is to define which kind of gambling contribution to society is the most redistributive.

Berret is also involved in the Political Economy of Gambling Academy project. The project focuses on the circulation of gambling revenues which benefits the public sector, operators and other beneficiaries through taxation, fees, direct contributions, by creating employment, and so on. Continue reading “System comparisons expose patters of inequality”

The NAD journal is moving to the University

Starting from January 2020, the journal Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) will be collaborating with the University of Helsinki and CEACG!

Tom Kettunen, Eva Franzen, Juri Mykkänen & Matilda Hellman. Kuva: Jessica Gustafsson

The journal’s editorial staff will move to the premises of the university but the journal is still published by the Nordic Welfare Centre. The aim of the collaboration is to enhance the centre’s connection to academia. Read more on Nordic Welfare Centre’s web page!