Suomeksi

Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on tutkimusyksikkö Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuskeskuksen tutkimus keskittyy tarkastelemaan poikkitieteellisesti elämäntapoihin, riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen liittyviä kontrolli- ja sääntelymekanismeja.

CEACGin tutkijat ovat mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.Yksikön tutkimus on poikkitieteellistä ammentaen asiantuntemusta eri aloilta, kuten sosiologiasta, historiasta, sosiaalityöstä, sosiaalipolitiikasta, politiikantutkimuksesta sekä mediatutkimuksesta.

Käynnissä olevat tutkimusprojektit käsittelevät muun muassa eri päihteisiin liittyvää sääntelyä ja medianäkyvyyttä, kuten rahapelaamisen sääntelyä Euroopassa, alkoholin verkkomainontaa, rahapelaamisen julkisuuskuvaa ja riippuvuuksien representaatioita mediassa sekä eri sidosryhmien ja viranomaisten keskuudessa. Lisäksi projekteissa tutkitaan hyvinvointipolitiikkaa, mielenterveyden ja kansanterveyden sääntelyä kansallisessa kontekstissa ja institutionaalisissa asetuksissa sekä päihteiden väärinkäytöstä koituvien ongelmien käsittelemisen strategioita ja järjestelmiä perheissä.

Tutkimuskeskus on erikoistunut neljään kokonaisvaltaiseen tutkimusalueeseen:

1. Riippuvuudet: Käyttäytyminen, käsitteet ja teoriat
2. Rahapelaamiseen, alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvä sääntely
3. Hyvinvointivaltio ja sen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät
4. Kaupalliset intressit ja alkoholin, rahapelaamisen ja ruuan markkinointi

CEACG-tutkimusryhmä toimii itsenäisenä tutkimuskeskuksena mutta tekee myös yhteistyötä eri instituutioiden ja muiden tutkimusryhmien kanssa. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) -tiedejulkaisun toimitus sijaitsee samoissa toimitiloissa CEACGin kanssa.

CEACGilla on pohjarahoitus, joka tulee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyösopimuksen kautta.  Yhteistyösopimus edellyttää, että CEACG tuottaa rahapelihaittoja koskevaa tutkimusta.

CEACGin vuosiraportti 2018
CEACGin vuosiraportti 2017
CEACGin vuosiraportti 2016

YHTEYSTIEDOT

Tutkimusjohtaja 
Virve Marionneau
virve.marionneau@helsinki.fi

Koordinaattori
Jenni Kuisma
jenni.kuisma@helsinki.fi