Viikko 5 – puskurivyöhykkeitä ja itsenäisiä tehtäviä

Viikko 5 selätetty ja mukaan on tarttunut sekä uusi taitoja, että uusia kysymyksiä ja pohdintoja. Tämän viikon kurssikerralla pääsimme itse käyttämään melko paljon QGIS:siä ja soveltamaan aikaisemmin oppimiamme taitoja. Vaikka osa tehtävistä tuntui erittäin haastavilta, sisältyi tuntiin onnistumisen hetkiä, jolloin huomasin ensimmäisen kerran, että: “hei mä osasin ratkaista tän ihan itse.” Toisin sanoen lapsenomaiset uuden oppimisen tunteet olivat vahvasti läsnä.

Parhaiten tällä hetkellä koen hallitsevani QGIS-ohjelman perustoimintojen käytön kuten attribuuttitaulun käytön ja esimerkiksi siinä tiedon muokkaamisen sekä sarakkeiden lisäämisen. Myös attribuuttitaulun tietojen laskeminen ja muokkaaminen laskutoiminnolla sujuu jo verrattain hyvin. Uusien karttaelementtien piirtäminen ja lisääminen sujuu helposti kuten myös teemakarttojen teko ja sen tyylin muuttaminen. Tulosteen tekemisen koen myös helpoksi. Voisinkin sanoa, että kaikkein yksinkertaisimmat tehtävät ovat minulla varsin hyvin hallinnassa, mutta kun eteen tulee todelliset tehtävät, eivät ne enää sujukaan yhtä leppoisasti.

Puskurivyöhykkeiden käytön koen oppineeni melko hyvin tämän viikon tehtävien pohjalta. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi etäisyyksien ja lukumäärien laskemisessa. Puskurivyöhykkeellä eli bufferilla voidaan rajata alue ja sen sisälle jääviä tuloksia voidaan tarkastella sen myötä. Esimerkiksi tunnilla tehdyssä tehtävässä tarkastelimme Pornaisissa teiden varsien viereen sijoittuneen asutuksen määrää. Puskurivyöhykkeitä voidaan käyttää esimerkiksi luonnon suojeluun, kun suojellun alueen ympärille rajataan puskurivyöhyke. Kyseisellä alueella ei yleensä ole yhtä tarkkoja säädöksiä kuin luonnonsuojelualueella, mutta jonkinlaisia säädöksiä puskurivyöhykkeellä esiintyy. Puskurivyöhykkeitä on myös mm. joidenkin valtioiden rajojen läheisyydessä. Puskurivyöhykkeitä ja niiden analyysiä voidaan käyttää hyödyksi myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja liiketoiminnassa, kun optimoidaan halutun kohteen sijaintia sen kohderyhmään nähden kuten Iina  blogissaan mainitsi. Taulukko puskurivyöhykeharjoituksista .

Sain tänään myös viimein ladattua QGIS-ohjelman omalle koneelleni ja nyt haastankin itseni (ja kaikki teidät) opettelemaan sen käyttöä kunnolla! Tsemppiä QGIS:n kanssa taistelemiseen!

Lähteet:

Iina Rusanen, Ongelmanratkaisuja ja onnistumisia, https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/, luettu 18.2.2019.

One thought on “Viikko 5 – puskurivyöhykkeitä ja itsenäisiä tehtäviä”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *