Syster Hippolytas arv

En vaxavgjutning med en fastnålad tyglinning är fäst på en svartmålad träpanel. Bilden föreställer den nedre delen av ansiktet på en patient, närmare bestämt munnen med en svullen överläpp.
Moulage som föreställer sårnader på patientens överläpp till följd av syfilis. Avgjutningen är gjord av syster Hippolyta. Träpanelen under vaxavgjutningen har en etikett med den tryckta texten ”Universitätsklinik für Hautkrankheiten Cöln Lindenburg” och en handskriven text med diagnosen ”Syphilis I. Primäraffekt der Oberlippe”. Panelen bär konstnärens signering Sch. Hippolyta Aug.”. Illustration: Helsingfors universitetsmuseum / Sanna-Mari Niemi.

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto donerade nio moulage, dvs. vaxavgjutningar, till Helsingfors universitetsmuseum 2013. Till en början visste man ingenting om föremålens bakgrund, men etiketterna och signeringarna antydde att de hade tillverkats av syster Hippolyta och att de var från Köln i Tyskland. De här små brottstyckena av information möjliggjorde att ett detektivarbete kunde inledas, och den här bloggtexten handlar om vad vi kom fram till.

Fortsätt läsa ”Syster Hippolytas arv”

Gasmasker och asbest

Till höger på bilden finns en gasmask av militärgrönt gummi. Ögonöppningarna pekar mot fotografen. Till vänster om masken ligger en filterpatron i en mörkare grön färg. I bildens nederkant finns en måttskala.
En folkgasmask från 1930-talets slut som finns i Helsingfors universitetsmuseums samlingar. Gasmasken kommer från Institutionen för farmakologi vid Helsingfors universitet. Foto: Helsingfors universitetsmuseum.

I Helsingfors universitetsmuseums samlingar finns åtta gasmasker, varav sju är skyddsmasker från 1930-talet avsedda för civilbefolkningen. Museet har fått maskerna till sina samlingar från sjukhus och institutioner vid Helsingfors universitet. Dessutom ingår en gasmask för hästar i samlingarna. Den dateras till 1930- eller 1940-talet och är av okänt ursprung.

År 2015 planerade vi ställa ut en av gasmaskerna för civilt bruk i vår nya huvudutställning Tankens kraft. Vi fick dock ändra oss i sista stund eftersom vi fick nys om att det kan finnas asbest i filtren till gamla gasmasker.

Våren 2020 bestämde vi oss för att ta reda på om asbestmisstanken stämmer. I detta blogginlägg berättar vi hur vi utredde saken och vad resultatet blev.

Fortsätt läsa ”Gasmasker och asbest”