Pandemian jälkeinen monimuoto-opetus 4.5.2021 * Pedagogy clinic: Post-pandemic blended learning 04/05/2021

*scroll down for English*

Mitä tarkoitamme, kun puhumme verkko-opetuksesta, hybridiopetuksesta ja monimuoto-opetuksesta? Millaiseen opetukseen palaamme pandemian jälkeen? Miksi monimuoto-opetusta kannattaa kehittää?

Järjestämme pedaklinikan monimuoto-opetuksesta tiistaina 4.5.2021 klo 14–15.30.

Klinikalla kirkastetaan käsitteitä ja jaetaan hyviä pedagogisia käytänteitä. Mukana on myös opetusteknologinen näkökulma.

Osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista ja voit osallistua matalalla kynnyksellä. Klinikka pidetään Zoomissa.  Voit lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen: humpeda-tiimi@helsinki.fi

Työpajan materiaalit ovat suomen- ja englanninkieliset. Alustukset pidetään suomeksi. Keskusteluun voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

_____________________________

What do we mean with online teaching, hybrid teaching, or blended learning? What will post-pandemic teaching look like? Why should we develop blended learning?

Welcome to the pedagogical clinic about blended learning on Tuesday, May 4th 2021, 2–3.30 pm.

In the clinic, we clarify concepts and share good pedagogical practices and tips about technology.

The materials will be available in Finnish and in English, though the main language of the presentations is Finnish. You are welcome to participate in the discussion in Finnish, Swedish, or English.

You don’t need to register for the clinic, everybody’s welcome to join! The clinic will take place in Zoom. You can send questions beforehand to: humpeda-tiimi@helsinki.fi

Ajankohta/When?: Ti 4.5. klo 14 – 15.30 / Tuesday, May 4. from 2 to 3.30 pm

Paikka/Where? : Zoom

Tervetuloa! Welcome!

Järjestäjinä pedalehtorit Heini Lehtonen, Tarja Tuononen ja Henrika Anttila sekä verkkopedagogiikan asiantuntija Margit Koivumaa/Organised by senior lecturers of university pedagogy Heini Lehtonen, Tarja Tuononen and Henrika Anttila, and online learning expert Margit Koivumaa

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Opetusteknologiapalvelut
HYPE Center for University Learning and Teaching and the Educational Technology Services