Minusta

Nimeni on Martta Huttunen ja olen ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelija Helsingin yliopistosta. Tämänhetkisen tavoitteeni mukaan aion valmistua maantieteen ja biologian aineenopettajaksi.

Maantieteessä minua kiinnostavia teemoja on hurjan paljon, ja koenkin ettei minulla ole mitään yhtä selkeää suuntaa tai kiinnostuksen kohdetta, vaan tahdon tietää useista asioista ja oppia ymmärtämään niiden välisiä suhteita. Tämän takia maantiedettä opiskelenkin! Kuitenkin yhtenä vallitsevana aiheena niin opiskelussa kuin elämässäkin minua kiehtoo alati paikassa ja ajassa muuttuva, mutta aina olemassa oleva ihmisen ja luonnon suhde ja sen vaikutukset kaikkeen mitä yhteiskuntamme sisältävät; yleiset normit, kulttuurit, arvot, ajatusmaailmat ja sitä kautta toimintamallit niin elävässä arjessa kuin esimerkiksi politiikassa ja taloudessa.

Tässä blogissa julkaisen maantieteen kandivaiheen aineopintoihin kuuluvan Geoinformatiikan menetelmät 1-kurssin tuotoksia, sekä pyrin viittaamaan muiden opiskelijoiden blogiteksteihin.