Luomualan erikoistumisopintojen aloitusjakso maaliskuussa

Luomualan erikoistumisopintojen kevään aloitusjakso 20.-21.3.2012

Luomualan erikoistumisopinnoissa (30 op) voi suuntautua yhteen kolmesta teemasta: luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kestävyys, yrittäjyys ja sen edistäminen sekä viestintä, neuvonta ja opetus. Voit myös valita juuri ne opintojaksot, jotka parhaiten palvelevat omia tavoitteitasi.

Vuosittain uudistuvalta koulutustarjottimelta voi valita myös vain yksittäisiä jaksoja. Koulutus suoritetaan 2–4 vuodessa.

Koulutuksessa keskeistä ovat ajankohtaiset kehittämiskysymykset, kokonaisvaltainen näkökulma elintarvikeketjuun, monipuoliset opetusmenetelmät (ml. sulautuva ja verkkovälitteinen opetus), työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä yhteistyö.

Tietojen ja taitojen lisäksi lähijaksot tarjoavat myös virkistystä ja hyvinvointia; musiikkia, taidetta, liikettä, elämyksiä ja kokemuksia, jotka toisaalta edistävät oppimista ja toisaalta innostavat vastaamaan arkipäivän haasteisiin.

Koulutustarjotinta päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten kannattaa vierailla sivuilla usein. Voit myös ilmoittautua sähköpostilistalle, jolloin saat tiedon uusista opintojaksoista kätevästi sähköpostiisi.

Luomualan erikoistumisopinnot -esite (pdf)

Katso lisätietoja koulutusohjelman nettisivuilta!