Kiertotalouden mukainen ruokajärjestelmä

Ympäristöministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä on laatinut strategisen ohjelmaehdotuksen koskien tavoitteita ja keinoja, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ehdotuksessa kiertotalouden määritelmä sisältää muun muassa seuraavia asioita ”kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti….on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa…uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja” Ehdotuksessa ei kuitenkaan käsitellä ruoantuotantoa juuri lainkaan, vaikka EU:ssa yli 80 % biomassan tuotannosta liittyy ruoantuotantoon. Onkin siis aiheellista kysyä mitä kiertotalous tarkoittaa ruokajärjestelmän näkökulmasta? Lue loppuun

Tueton maatalous – yrittäjämäinen tulevaisuus?

Hannele Suvanto

Pahalta näyttää. Maataloustukien määrää lasketaan. Kohta ne loppuvat kokonaan. Miten sitten pärjätään? Näitä ajatuksia on pyörinyt varmasti monen tuottajan – tai yrittäjän – ajatuksissa viime aikoina. Lue loppuun

Maatalousekonomian seminaari pidettiin Seinäjoella

Seinäjoella torstaina 24. marraskuuta järjestetty maatalousekonomian seminaari keskittyi tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittämiseen elintarvikeketjussa. Seminaarissa haettiin vastauksia esimerkiksi siihen, millaista osaamista tarvitaan maatilayrityksen johtamisessa. Paikalla oli niin yritysten, korkeakoulujen kuin kehittäjäorganisaatioiden edustajia keskustelemassa osaamistarpeista, joihin koulutuksessa tulisi keskittyä. Tilaisuudessa olleet vajaat 30 osallistujaa pitivät päivän antia erinomaisena sykäyksenä osaamistarpeiden kartoittamisessa.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa millaista koulutustoimintaa tulevaisuudessa tarvitaan, jotta pystytään vastaamaan työelämän vaatimuksiin. Näitä uusia osaamistarpeita aiheuttaa maaseudun yritystoiminnan rakennemurros. Seminaarin aineistoja hyödynnetään työelämän tarpeiden kanavoimisessa osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmatyötä.

Tapahtuman järjesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoima Vihreä väylä -hanke, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa opintopolkua, joka tähtää agrologeista agronomeihin eli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.   Aivan uudentyyppisen opintopolusta tekee yhteistyö Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa sekä se, että maatalous-metsätieteellisellä alalla ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa koulutuspolkua tarjolla.

Opintopolulle on selvästi kysyntää, sillä Etelä-Pohjanmaalla on vähän maistereita ja esimerkiksi elintarvikeketjun ylläpitäminen alueella vaatii lisää koulutusta. Vihreäksi väyläksi nimetty opintopolku tukee omalta osaltaan alan koulutuksen säilymistä alueella.

Seminaarin tarkempi ohjelma:

09.30 Tulokahvit
10.00 Avauspuheenvuoro Johtaja, professori Sami Kurki, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
10.20 Millaista osaamista tarvitaan maatilayrityksen johtamisessa?Toimitusjohtaja Vesa Luhtala, Ilmajoen makkaramestarit
10.40 Maatalouden liiketaloustieteen opetus tänään osaamistarpeiden näkökulmasta, Maatalouden liiketaloustieteen professori Matti Ylätalo,HY Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / taloustieteiden laitos
11.00 Millaista maatalouden liiketaloustieteellistä osaamista ammattikorkeakoulu tarjoaa? Yliopettaja Matti Ryhänen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
11.20 Lounas (omakustanteinen)
12.20 Osaamistarpeet työnantajanäkökulmasta, Toimitusjohtaja Jouko Lahtinen, A-Tuottajat Oy
12.40 Osaamistarpeet työntekijän näkökulmasta, Ylitarkastaja Reijo Martikainen, Maaseutuvirasto
13.00 Agrologista agronomiksi -opintopolku, Koulutuskoordinaattori Katja Perttu, HY Ruralia-instituutti
13.15 Agrologista agronomiksi -opinnot opiskelijan näkökulmasta, Kouluttaja, MMM Marjo Latva-Kyyny, Sedu Aikuiskoulutus
13.30 Opastus workshopeihin
13.40 Workshoptyöskentely ja kahvitarjoilu
14.40 Workshopin purku ja loppukeskustelu
n.15.30 Tilaisuus päättyy

Lisätiedot:
Koulutuskoordinaattori Katja Perttu
050-538 9670
katja.perttu@helsinki.fi