Tehtävänä totuuden tavoittelu

Tutkimusjohtaja, Timo NieminenEtiikassa itseisarvolla tarkoitetaan arvoa, jota ei tarvitse eikä voida perustella muilla arvoilla. Itseisarvo on arvo itsessään ja sitä kannattaa tavoitella sen itsensä vuoksi. Itseisarvoina on yleisesti pidetty ainakin kauneutta, hyvyyttä ja totuutta.

Tiede on järjestelmä, jolla tavoitellaan totuutta ja me tieteentekijät voimme tuntea itsemme etuoikeutetuiksi, koska saamme totuuden tavoittelusta palkkaa. Olemme osa pitkää historiallista jatkumoa, jossa yhteisöt tai yhteiskunnat ovat sijoittaneet osan resursseistaan totuuden tavoitteluun. Tavoittelun muodot ja käsitykset totuudesta ovat vaihdelleet, mutta päämäärä on säilynyt. Lue loppuun