Esittely

Sukupuoli, sosiaaliset roolit ja ammatit varhaiskristillisyydessä

Ostia

Ostialaista kaupunkimaisemaa. Kuva: Kaisa-Maria Pihlava.

Professori Antti Marjasen johtamassa projektissa tutkitaan neljää varhaisen kristinuskon sosiaalihistoriaan liittyvää teemaa, jotka eivät ole tähän mennessä herättäneet ansaitsemaansa huomiota. Teemoina ovat naiset, joiden kodeissa kristityt kokoontuivat, kauppiaiden roolit ja asenteet heitä kohtaan varhaisessa kristinuskossa, varhaisten kristittyjen asenteet sotilaita kohtaan ja kristityt sotilaat sekä Jeesuksen maskuliinisuus kreikkalais-roomalaisen ja juutalaisen miesihanteen valossa. Tutkimusten yhteinen lähtökohta on käsiteltävien ilmiöiden sosiaalihistoriallisen kontekstin kartoittaminen ja kristillisten lähdetekstien arviointi niiden valossa.

Projektissa valmistuu kolme väitöskirjaa sekä artikkelikokoelma projektin teemoista ja muista varhaisen kristinuskon sosiaalihistoriaan liittyvistä aiheista.

© 2020 A MarketPress.com Theme