Julkaisuja-sarja

ISSN 1796-5802

1. Katsaus kansalaisvaikuttamista käsitteleviin opinnäytetöihin. Petteri Hansen (toim.) 2006.
2. Yhteiskuntaopin opetuksen toteutusmalleja. Jan Löfström (toim.) 2008.
3. Historian ja yhteiskuntaopin harjoituksia ja opetusideoita. Jan Löfström, Jukka Rantala, Matti Rautiainen & Arja Virta (toim.) 2009.
4. Kohti tutkivampaa historian opiskelua. Jan Löfström & Matti Rautiainen (toim.) 2013.
5. Piispa Henrik ja Lalli. Oppimateriaali historian tekstitaitojen opettamiseen. Marika Manninen 2014.
6. Kokeileva historian ja yhteiskuntaopin opetus. Matti Rautiainen & Jan Löfström (toim.) 2015.