HYKERRYS-hanke

Helsingin yliopiston Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeessa kehitetään ja tutkitaan erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja ja -tuotteita peltoviljelyyn yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa. Hanke tukee Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon – kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen tavoitteita ovat (1) demonstroida suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), (2) vertailla sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja sekä (3) edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn.

Hanke on perustanut vuonna 2016 Helsingin kaupungin Haltialan tilan peltolohkolle kerranteistetun ruutukokeen. Koekentällä toteutetaan 5-vuotista viljelykiertoa siten, että jokaisena vuonna mukana on kolme kierron vaihetta, jolloin kierrätyslannoitteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Kierrossa viljeltävät kasvit ovat syys- ja kevätviljoja, syysrapsi, viherlannoitusnurmi ja härkäpapu.

Kuva: Eetu Virtanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeeseen osallistuvilla yrityksillä on jokaisella yksi ruutu per kerranne jokaiselle satokasville. Kaikilla yrityksillä on viljeltävänään samat satokasvilajit- ja lajikkeet, mutta muuten yritykset toteuttavat ruuduilla parhaaksi katsomansa kierrätyslannoituksen ja siihen liittyvät viljelytoimenpiteet. Helsingin yliopisto toteuttaa omilla koeruuduillaan kokeen vertailukohdiksi kokonaan lannoittamattoman ja tavanomaisesti lannoitetun osaruudun.

Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Ecolan Oy, HSY Vesihuolto ja HSY Jätehuolto, Soilfood Oy yhteistyökumppaneineen sekä Tuhala Bio Oü. Satotuloksia sekä maaperä- ja ympäristövaikutuksia seurataan mahdollisimman laajalla levikillä; tiedottamisen yhteistyökumppani hankkeessa on Agrimedia Oy. 

 

 

 

Hanke toimii ensimmäiset kolme vuotta 1.6.2016-31.5.2019 Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä maaseutuohjelman kehittämishanketuella. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 96 000 eurolla aikavälille 1.6.2019-31.12.2020 Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta