Tietoja ja kuvia Raudun taistelusta 1918

Olen kirjoittamassa kirjaa Raudun taistelusta 1918 Karjalan rintamalla. Tutkimus, joka kattaa ajallisesti jakson sodan alusta huhtikuun loppuun, laaditaan samalla tekniikalla kuin teokseni Tie Tampereelle (1993) eli siinä kuvataan sotaa molempien osapuolten kannalta sekä ylhäältä komentajatasolta että alhaalta miehistötasolta nähtynä.  Pienetkin tiedonsirpaleet ovat tärkeitä. Kirjoittaessani Tampereen valloituksesta julkaisin lehdissä pyynnön saada kopioina tai lainaksi yksityisten hallussa olevaa aineistoa aiheesta. Pyyntöni täytettiin erittäin merkittävässä mitassa. Esitän samanlaisen pyynnön tässä ja nyt. Aineisto voisi käsittää esim. kirjeitä, päiväkirjoja, muisteluita, haastatteluja jne. sekä valokuvia mukana olleista henkilöistä, joukoista, ympäristöstä ja tapahtumista. Myös sotaan liittymättömät kuvaukset tuon ajan Raudusta ovat merkityksellisiä. Pyynnöstä palautan aineiston, kun olen sen kopioinut ja arkistoinut. Kokoan aineiston numeroituna ja sisällysluettelolla varustettuna kansioihin, jotka luovutan osaksi kokoelmaani Kansallisarkistossa. Siellä se on sitten tutkijain vapaasti käytettävissä.

Osoitteeni on Liisankatu 19 A 4, 00170 Helsinki ja sähköpostiosoitteeni: heikki.ylikangas@helsinki.fi. Puhelinnumeroni on 040 550 8998.

Välitä tieto tästä pyynnöstä henkilöille, joilla tiedät olevan kyseistä materiaalia hallussaan. Tämän pyynnön saa julkaista myös muissa blogeissa ja lehdissä.

Heikki Ylikangas