Projektin ohjausryhmä koostuu laajasti yliopiston eri toimijoista sekä Viikin kampukselta että yliopiston muista toimijoista:  

Projektia vetävät pedagogiset yliopistonlehtorit Henna Asikainen ja Nina Katajavuori   

 

Henna Asikainen, pedagoginen yliopistonlehtori. Tehtävinä pedagoginen tutkimus ja kehitystyö, vastuutiedekunta Bio- ja ympäristötieteellinen tdk 

  

Nina Katajavuori, pedagoginen yliopistonlehtori. Tehtävinä pedagoginen  tutkimus-ja kehitystyö. Vastuutiedekunnat  Farmasian  tdk  ja Eläinlääketieteellinen tdk  

 

Projektin muut jäsenet:

Hanna-Riitta Kymäläinen, maataloustieteiden kandiohjelman johtaja, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Anna-Maija Lampi, Elintarviketieteiden kandiohjelman johtaja, Maatalous.metsätieteellinen tiedekunta

Sami Junnikkala, immunologian yliopistonlehtori. Ohjaava opettaja (kandivaiheen opiskelijoiden ohjaus). Eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Emilia Nordström, ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija elintarviketieteissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa, kandiopinnot molekyylibiotieteissä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Salla Lahdentausta, neljännen vuoden farmasian opiskelija ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen vuonna 2021 vastuualueina terveys, kansainvälisyys ja vapaaehtoiset.

Riikka Kokko, kolmannen vuoden eläinlääketieteen opiskelija Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Helena Åström, Kasviekologian yliopistonlehtori, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Fanny Hedenborg, opintopsykolgi Viikin kampuksella. Tehtävinä opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjaukset sekä henkilölunnan konsultointi ja tukeminen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pia Saarinen, opintoasiainpäällikkö, Johtajien tuki opetukseen ja koulutukseen liittyvissä strategisissa ja operatiivisissa asioissa, vastuu Viikin kampuksen (eläinlääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta) opetus- ja opiskelijapalveluista.

Laura Mäntylä, yliopistopappi